לחצו כאן כדי לעבור לתחילת המאמר
הצטרפו לניוזלטר השבועי

לקבלת עדכונים באימייל
אודות המחבר

הרב יהונתן גפן

חיוב הקמת התורה נוגע אלי!

חיוב הקמת התורה נוגע אלי!

מאת

כאשר בני ישראל נכנסו לארץ ישראל, הם התאספו ליד שני הרים, הר גריזים והר עיבל, על מנת לקבל עליהם מחדש את ברית התורה. הציווי לעשות זאת נמצא כבר בפרשת ...


כוח ההרגל

כוח ההרגל

מאת

כתוב בתורה: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה'... על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים" (דברים כ"ג ד-'ה'). כשאנשי עמון ...


לפנים משורת הדין

לפנים משורת הדין

מאת

נאמר בפרשתנו: "ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב לך, ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך" (דברים ו' י"ח). המפרשים מסבירים שפסוק זה הוא ...


דברי תוכחה

דברי תוכחה

מאת

תוכנה העיקרי של פרשת דברים הוא דברי תוכחה שמשה רבינו אמר לעם ישראל. בתחילת הפרשה (דברים א' א'), משה רבינו מזכיר רשימת מקומות ששמותיהם אינם מופיעים ...


חסד על פי השקפת התורה

חסד על פי השקפת התורה

מאת

לקראת סופה של הפרשה, התורה דנה באריכות בעניין ערי המקלט. ערים אלה הוקצו במיוחד עבור מי שרצח בשגגה. אם אדם גרם למותו של רעהו שלא בכוונה, הוא נתון ...


ערך החיים

ערך החיים

מאת

צריך לייקר ולהעריך כל רגע של חיים. בפרשה שלנו מסופר סיפור מותו של בלעם, אותו קוסם רשע שעליו קראנו לפני שתי פרשות. בפרשות הקודמות למדנו להכיר את ...


הסיבה לבחירת יהושע

הסיבה לבחירת יהושע

מאת

לקראת סופה של הפרשה, משה רבינו מבקש מהקב"ה שיבחר מנהיג שינהיג את העם אחרי מותו, מנהיג שיעלה וינחיל לעם ישראל את ארץ ישראל. הקב"ה ענה לו ...


לחיות על קידוש ה'

לחיות על קידוש ה'

מאת

חז"ל מגלים לנו שלבלעם הרשע היה כוח נבואי מיוחד שעלה בהיבטים מסוימים אפילו על כוחו של משה רבינו, אבל יחד עם זה היו לו גם הרבה מידות גרועות ...


השכנת שלום

השכנת שלום

מאת

בפרשת קורח מתוארת המחלוקת המוכרת ביותר בתורה, בה קורח ועדתו ערערו על מעמדו של משה רבינו, מנהיג העדה. אחרי שקורח, דתן ואבירם החלו לריב ולהתבטא באופן ...


ולא תתורו אחרי לבבכם

ולא תתורו אחרי לבבכם

מאת

האם גם אנחנו תיירים, שפוסעים בעקבות מחשבות ליבנו? ומה בעצם כל כך רע בזה?


הבנת חטאי דור המדבר

הבנת חטאי דור המדבר

מאת

זמן איכות רוחני – תנאי הכרחי אך מוגבל בזמן


אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה

מאת

פרשת נשא עוסקת, בין היתר, בענייני נזיר - אדם שנודר להינזר מיין, לא להיטמא בטומאת מת ולא לגזוז את שערו (במדבר, פרק ו'). הנזיר – קדוש או ...


בחוקותי – כוח ההתחדשות

בחוקותי – כוח ההתחדשות

מאת

בתוך דברי התוכחה הנוקבים בפרשתנו, הקב"ה מנחם את עם ישראל ואומר: "וְזָכַרְתִּי אֶת בְּרִיתִי יַעֲקוֹב וְאַף אֶת בְּרִיתִי יִצְחָק וְאַף אֶת בְּרִיתִי ...


כוחן של מילים

כוחן של מילים

מאת

"מה בסך הכל אמרתי, בעיה שלו שהוא נפגע מכל שטות"....


הסוד והלקח שנלמד ממנחת העומר

הסוד והלקח שנלמד ממנחת העומר

מאת

הבנת הקשר בין הספירה בין פסח לשבועות לבין מנחת העומר, יכולה לחשוף מימד חדש לגמרי בעבודתינו! פרשת אמור מתארת את המצוות הקשורות בקרבן העומר. אנו ...


קדושים – מהו

קדושים – מהו "חסד" שלילי?

מאת

התורה מונה בפרשתנו את איסורי העריות לסוגיהן, ואת עונשם של העוברים עליהם. לקראת סוף הפירוט הזה, כותבת התורה: "ואיש אשר יקח את אחותו, בת אביו או ...


התחלה חדשה

התחלה חדשה

מאת

בפרשת מצורע מתואר תהליך ההיטהרות של אדם שלקה בנגע הצרעת. אחד השלבים ההכרחיים בדרך לטהרתו הוא טבילה במקווה מים. בספר החינוך מבואר מדוע הטבילה הינה ...


היחס לייסורים

היחס לייסורים

מאת

פרשת תזריע דנה בסוגי הנגעים השונים שפוגעים באדם, ובתהליכים שעליו לעבור כדי להירפא מהם. מאז חורבן בית המקדש, כל הלכות הנגעים אינן מעשיות עוד. אם כך, ...


חייך קודמים

חייך קודמים

מאת

ברשימת העופות הטמאים הנמנים בפרשתנו, מוזכר עוף בעל שם מעניין - החסידה. רש"י מסביר, על פי דברי הגמרא במסכת חולין, שהחסידה נקראת כך משום שהיא ...


פתוי הכסף

פתוי הכסף

מאת

"וידבר ה' אל משה.. צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העולה" (ויקרא ו א-ב). פרשה זו נפתחת בפניית ה' אל משה, שיצווה לאהרון ולבניו על הקרבת ...


הקרבה וקִרבה

הקרבה וקִרבה

מאת

הנושא המרכזי העיקרי בספר ויקרא הוא סוגי הקרבנות שהוקרבו במשכן, ומאוחר יותר בבית המקדש. חלק מהקרבנות האלה נקראים קרבנות נדבה: קרבנות שאין חיוב ...


מאמץ רוחני

מאמץ רוחני

מאת

עם סיומה של מלאכת המשכן, לא הצליחו בני ישראל להעמיד את הקרשים בשל משקלם הרב. מכיוון שלמשה רבנו לא היה חלק בעבודות המשכן, הקב"ה רצה לזכות אותו ...


המסר של השבת

המסר של השבת

מאת

פרשה השבוע מתחילה באזהרה לשמור את השבת: "ששת ימים תיעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה' " (שמות לה ג). המפרשים שואלים על ...


קשר ישיר לקב

קשר ישיר לקב"ה

מאת

פרשת חטא העגל הינה אחת מהפרשיות הקשות ביותר בתורה. המפרשים דנים ארוכות בשאלה כיצד ייתכן שדור זה, שהיה דור דעה, חטא בחטא חמור כל כך זמן קצר לאחר מתן ...


לשון הרע וערך עצמי

לשון הרע וערך עצמי

מאת

חז"ל אומרים שבגדי הקודש של הכהן הגדול באו לכפר על חטאיהם של בני ישראל – ביניהם המעיל, שכיפר על חטא לשון הרע. ייחודו של המעיל היה צבעו, ...


מידת העצלות

מידת העצלות

מאת

הפרשה מתחילה בדברי ה' למשה רבינו לצוות את בני ישראל לתרום את חומרי גלם הנחוצים לבניין המשכן. "וזאת התרומה אשר תיקחו מאתם, זהב וכסף ונחושת. ...


אמת ושקר

אמת ושקר

מאת

"מדבר שקר תרחק" (שמות כג א). מידת האמת נחשבת לאחת המידות החשובות ביותר באישיות האדם, ולעומתה השקר מהווה מידה מגונה ביותר. בעל ספר החינוך ...


אמונה וביטחון

אמונה וביטחון

מאת

"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (שמות כ ב). הדיבר הראשון בעשרת הדברות הוא מצוות האמונה, המצווה להאמין במציאות הבורא ...


נטילת אחריות ומימוש הפוטנציאל האישי

נטילת אחריות ומימוש הפוטנציאל האישי

מאת

נס קריעת ים סוף הינו אחד המאורעות המשמעותיים והמשפיעים ביותר בהיסטוריה היהודית. חז"ל והמפרשים שואבים מוסר השכל ורעיונות רבים מנס עצום זה. אחד ...


מכת צפרדע ומידת הכעס

מכת צפרדע ומידת הכעס

מאת

השנייה ממכות מצרים הייתה מכת צפרדע. רש"י מביא את דברי חז"ל המתארים כיצד החלה מכה זו: בתחילה צפרדע בודדה עלתה מן היאור, והמצרים ניסו להכות ...


לחשוב ולא להתעלם

לחשוב ולא להתעלם

מאת

אחת הנקודות הבולטות ביותר בעניין עשר המכות היא סירובו העקשני של פרעה להכיר בטעותו ולהבין שה' הוא האלוקים, בעל הכוחות כולם. למול עיניו התחוללו ניסים ...


נתינה לשם נתינה

נתינה לשם נתינה

מאת

"וייטב אלוקים למילדות, וירב העם ויעצמו מאוד. ויהי כי יראו המיילדות את האלוקים ויעש להם בתים" (שמות א כ-כא). יוכבד ומרים סיכנו את חייהן ...


מעל ומעבר לפוטנציאל

מעל ומעבר לפוטנציאל

מאת

בפרשת ויחי מרומם יעקב אבינו את דרגתם של אפרים ומנשה לדרגת שאר שבטי ישראל. בזמן שעשה זאת הוא בירך אותם בברכה שהפכה להיות ברכת כל אב לבנו עד עצם היום ...


יוסף בתפקיד המשנה

יוסף בתפקיד המשנה

מאת

בתחילתה של הפרשה מתוודע יוסף לאחיו, ואומר להם שהם לא צריכים לחוש אשמה על מעשיהם, כי משמים רצו שכך ישתלשלו המאורעות, ושבדרך פלאית זו הם יגיעו אליו ...


חנוכה – השלמות שבאי השלמות

חנוכה – השלמות שבאי השלמות

מאת

האם האדם נולד מושלם או שמא משימת חייו היא להשלים את עצמו ואת העולם?


לעבוד את ה' – או את האדם?

לעבוד את ה' – או את האדם?

מאת

הפרשה פותחת בפתרונו של יוסף לחלומות פרעה ובעלייתו לגדולה במצריים. על ידי ניתוח מעמיק של השיחה שהתקיימה בין יוסף לפרעה, נוכל להבחין בהבדלים משמעותיים ...


יכולת על-אנושית של חשיבה על הזולת

יכולת על-אנושית של חשיבה על הזולת

מאת

לקראת סוף הפרשה, מוצא את עצמו יוסף הצדיק במצב חסר תקווה. הוא נתון בבית האסורים מזה עשר שנים, וכל אפשרות ליציאה לחירות אינה נראית באופק. בשלב זה ...


חינוך מתוך עידוד

חינוך מתוך עידוד

מאת

בסיום פרשת וישלח נמנים צאצאיו של עשיו כאשר ביניהם מוזכרת לידת עמלק, אבי אבותיו של העם אשר במשך ההיסטוריה ניסה שוב ושוב להשמיד את עם ישראל. ...


שתי גישות לתקופת המתנה

שתי גישות לתקופת המתנה

מאת

מיד לאחר שמגיע יעקב לבית לבן, הוא מסכם איתו על עבודה בביתו למשך שבע השנים הבאות, בתמורה לכך שיקבל את בתו רחל לאישה. התורה אומרת שתקופה זו עברה על ...


יצחק אבינו – דרכים שונות לביטוי עצמי

יצחק אבינו – דרכים שונות לביטוי עצמי

מאת

התורה מקדישה שלוש פרשות לתיאור מעשי אברהם אבינו, ושלוש פרשות לחייו של יעקב אבינו. לעומת זאת, רק פרשת תולדות מתמקדת ביצחק אבינו. ואף בפרשה זו מתוארת ...


חסד בחכמה

חסד בחכמה

מאת

אברהם אבינו שולח את עבדו הנאמן, אליעזר, למצוא אישה ראויה לבנו הצדיק, יצחק אבינו. כאשר מגיע אליעזר ליעדו, הוא מתפלל לפני ה' שישלח לו אות שעל ידו יוכל ...


שימוש נכון במידות טובות

שימוש נכון במידות טובות

מאת

הפרשה פותחת בתיאור חסדו המופלא של אברהם אבינו עם שלושת המלאכים. מיד לאחר מכן אנו שומעים על ירידת המלאכים לסדום ועל הפיכתה. ר' יעקב קמינצקי מצביע על ...


ערש התפתחותה של התרבות האנושית

ערש התפתחותה של התרבות האנושית

מאת

לאחר חטאו החמור של קין, שהרג את הבל אחיו, גזר עליו הקב"ה להיות נע ונד על פני כל הארץ, ולעולם לא לנוח במשכן קבע. כאשר הקב"ה מעניש בן אדם, ...


נסיונו השני של אברהם

נסיונו השני של אברהם

מאת

"ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ" (בראשית יב י). הפרשה מתחילה בציוויו של הקב"ה לאברהם אבינו לעקור מארצו, ...


בריחה מהמציאות או בניה מחודשת?

בריחה מהמציאות או בניה מחודשת?

מאת

"ויחל נח איש האדמה, ויטע כרם, וישת מן היין וישכר, ויתגל בתוך אהלו" (בראשית ט כ-כא). לאחר המבול, כאשר חזר נח לאדמתו, היה עליו להתמודד עם ...