ט"ו באב ידוע כיום חג, ישנם מספר סיבות לכך. אחת הסבות קשורות למאורע היסטורי חשוב בתולדות ישראל.

לאחר האירוע המחריד של פילגש בגבעה, ומלחמת האחים שפרצה עקב כך בין שבט בנימין ושאר העם, שבט בנימין נכחד כמעט לגמרי ונותרו רק 600 גברים מכלל השבט. בנוסף עם ישראל נשבעו שלא יתחתנו עם המעטים ששרדו את המלחמה, וכך עמד שבט בנימין בפני הכחדה מוחלטת.

לאחר זמן, עם ישראל הצטער על כך ששבט שלם יאבד מן העולם והתברר שתושבי יבש גלעד לא הצטרפו למלחמה ולא היו בכלל השבועה. נמצאו 400 נשים לבני בנימין, אך עדיין נשארו 200 בחורים שלא נישאו. ביום החג בשילה כשהיו יוצאות הבנות לחול במחולות, סיכמו ש"יחטפו" בני בנימין מהבנות וכך אף אחד לא יעבור על השבועה, שלא השיאו אותם מבני ישראל הנשבעים, אלא הם בחרו וביקשו מעצמם נשים מסוימות.

לאחר זמן, הוחלט שהשבועה תקפה רק לאותו הדור, אך הדור הבא לא נכלל בשבועה. פסיקה זו היתה ב-ט"ו באב, וזו אחת הסיבות שיום זה נקבע ליום של שמחה, שביום זה ניתן קיום לשבט מעם ישראל שלא יתכלה.


*  *  *


ב-ט"ז אב תרמ"ה (1885) הלך לעולמו הברון השר משה מונטיפיורי.הוא נולד באיטליה, למשפחה שגרה באנגליה שם גדל והחל לעסוק במסחר. הוא הצליח מאוד בעסקיו, ובגיל 28 נשא לאישה את יהודית כהן, ביתו של היהודי העשיר ביותר באנגליה. הוא פיתח את עסקיו, והתעשר מאוד, ובגיל 40 פרש להקדיש את זמנו לעשיה ציבורית.

הוא פתח מוסדות צדקה ועזר ליהודים בכל אופן שהיה יכול. בשלב מסוים קיבל תואר אבירות מהמלכה, וכך יכול היה להשתמש במעמדו לעזור לאחרים.

הוא התקבל אצל ראשי השלטון ברוסיה, מרוקו וגרמניה, וסייע רבות ליהודים נרדפים.

הוא פעל לבטל את עלילת דמשק, וכן שאר גזרות שונות שנגזרו על היהודים במדינות שונות.

הוא נסע לארץ ישראל וסייע רבות ליישוב בארץ שהיה במצב מאוד קשה. הוא דאג לעניים, פיתח מקורות פרנסה, וקידם את בניית ירושלים מחוץ לחומות. בעיקר ידועה טחנת הקמח שהקים בשכונת משכנות שאננים. אשתו יהודית תיארה את המסעות שלהם לארץ ישראל ביומן שכתבה.

הוא נפטר בגיל מאה, ללא ילדים. על שמו נקראו חמש שכונות בירושלים: מזכרת משה, זכרון משה, אהל משה, ימין משה וקרית משה.

 

בתמונה: הברון השר משה מונטיפיורי

 

*  *  *

 

ב-י"ז באב החלו בירושלים מאורעות תרפ"ט.

לאחר הסתה של המופתי חאג' אמין אל חוסייני יצא המון ערבי חמוש בסכינים משער שכם ותקפו את השכונות היהודיות. הם רצחו 29 יהודים ושרפו בית כנסת ובתים נוספים. כשהגיעו למאה שערים עמד אהרן פישר בפתח השכונה שירה באקדח על מנהיג התהלוכה, פעולה שגרמה למנוסה של ההמון הערבי והצילה את היישוב היהודי.

למחרת הטבח התפשט ליישוב היהודי בחברון, שם נרצחו 67 יהודים באכזריות נוראה. השוטרים הבריטים ראו את הטבח ולא עשו דבר, ורק כשההמון התקרב אליהם והם הרגישו מאויימים ירה אחד מהם באויר והפורעים ברחו. גם בעוד ערים וישובים בארץ התחוללו פרעות: צפת, תל אביב, חיפה ועוד.

 

בתמונה: הר-טוב עולה באש במאורעות תרפ"ט

*  *  *


ב-כ"א באב תרע"ח (1918) נפטר הרב חיים סולובייצ'יק רב העיר בריסק.

הוא היה מגדולי הדמויות הרבניות של המאה העשרים, ושיטת הלימוד שלו הפכה לשיטה הפופולרית ביותר בעולם הישיבות.

שיטתו היתה לנתח כל סוגיה שעסק בה לחלקים ממנה היא מורכבת וכך לזהות את הגורמים לדינים והשונים הנובעים מכך. שיטה זו נושאת אופי מעט מדעי, ומשכה רבים באותה תקופה של התפתחות המדע ועד היום. רבים שואבים סיפוק גדול מהחכמה והעומק אליהם אפשר להגיע בדרך זו.

 

בתמונה: הרב חיים סולובייצ'יק