1. א. איזה קרבן המוזכר בפרשה זו מכיל שעורה? ב. מהם שלושת המקומות הנוספים בהם מוזכרת בתורה שעורה באופן מפורש? ג. על איזה קרבן דגנים אחר מסבירים חז"ל שהוא היה עשוי משעורה ולא מחיטה?

  א. קרבן סוטה נעשה משעורה (במדבר ה טו). ב. בפרשת וארא, מכת ברד פגעה ביבול השעורה (שמות ט לא). בפרשת בחוקותי, ערכו של שדה שנתרם למשכן נאמד כאילו הוא נזרע בשעורים (ויקרא כז טז). בפרשת עקב, השעורה נמנית כאחת משבעת המינים בהם התברכה ארץ ישראל (דברים ח ח). ג. קרבן העומר, שהובא ביום השני של חג הפסח, נעשה משעורה (ויקרא כג טו עם רש"י).
 2. מי צריך לענות בפרשה זו "אמן אמן"? היכן עוד כתוב בתנ"ך שאנשים עונים אמן אמן?

  אישה שמואשמת בבגידה (סוטה) צריכה לענות "אמן אמן", כדי להראות שהיא מבינה את תוצאותיהם האפשריות של מעשיה (במדבר ה כב). בספר נחמיה, עזרא הסופר קרא מספר התורה בראש השנה, והעם ענה על ברכותיו ב"אמן אמן" (נחמיה ח ו).
 3. איזה איבר מהגוף מוזכר שלוש פעמים בפרשה זו? מהם שלושת המקומות בהם מוזכר איבר זה בחומש בראשית?

  בשלוש פעמים שונות נאמר שבטנה של אישה סוטה תתנפח כחלק מהעונש (במדבר ה כא,כב,כז). הבטן מוזכרת בשלושה הקשרים שונים בחומש בראשית: בפרשת תולדות, בנבואה על הריונה של רבקה נאמר בין השאר "שני גויים בבטנך" (בראשית כה כג – ובפסוק הבא נאמר בפירוש שהיו לה תאומים בבטנה). בפרשת ויצא, כשרחל מתלוננת ליעקב שאין לה ילדים, יעקב עונה "התחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן?" (בראשית ל ב). בפרשת וישב, בלידתה של תמר התברר ש"והנה תאומים בבטנה" (בראשית לח כז).
 4. לנזיר אסור לאכול שום מוצר שנעשה מענבים. מהם שני המקומות בהם מסופר בתורה על מישהו שקטף ענבים מהכרם?

  בפרשת וישב, שר המשקים של פרעה חלם שהוא קוטף ענבים ומכין מהם יין לפרעה (בראשית מ יא). בפרשת שלח, המרגלים קטפו ולקחו איתם ענבים מארץ כנען (במדבר יג כג).
 5. מיהי הדמות התנכית היחידה שנקראת בפירוש "נזיר"?

  שמשון הוא הדמות התנכית היחידה שנקראת בפירוש נזיר (שופטים יג ה). למרות שהנביא שמואל היה גם הוא נזיר מלידה (כפי שנשבעה אמו חנה ש"מורה לא יעלה על ראשו" – שמואל א' א יא), הוא לא נקרא למעשה נזיר בשום מקום.
 6. לנזיר אסור לגזור את שער ראשו בתער (במדבר ו ה). אילו אנשים בחומש במדבר היו חייבים להתגלח בתער?

  בפרשת בהעלותך, הלויים היו צריכים לגלח את כל גופם בתער כחלק מהקדשתם לעבודת המשכן (במדבר ח ז).
 7. מיהם שני בניו של יעקב ששמם אינו מוזכר בפרשה זו בקשר לקרבנות הנשיאים?

  יוסף אינו מוזכר משום שהשבט שלו התפצל לשבטים אפרים ומנשה. לוי אינו מוזכר משום שנשיא השבט שלו לא הביא קרבן בפרשה זו.
 8. באיזה הקשר מוזכרת כף בפרשה זו?

  כל אחד מנשיאי השבטים הביא כף זהב מלאה בקטורת (במדבר ז יד).
 9. איזה מספר מוזכר ארבע פעמים בפסוק אחד בפרשה זו?

  המספר 12 מופיע 4 פעמים בפסוק אחד: מנחות נשיאי השבטים כללו 12 שוורים, 12 אילים, 12 כבשים ו-12 עזים (במדבר ז פז).