1. בפסוק הראשון בפרשה זו כתוב שה' קרא למשה לפני שהוא דיבר אליו. היכן עוד בתורה אלוקים קורא למשה לפני שהוא מדבר אליו? (4 תשובות)

  בפרשת שמות, אלוקים קורא למשה מתוך הסנה הבוער, לפני שהוא מדבר אליו בפעם הראשונה (שמות ג ד). בפרשת יתרו ה' קורא למשה פעמיים (שמות יט ג,כ) ופעם נוספת בפרשת משפטים בקשר לקבלת התורה (שמות כד טז).
 2. היכן עוד משתמשת התורה במילה "ויקרא", כדי לספר שאלוקים קרא למישהו?

  בפרשת בראשית, ה' קרא לאדם לפני שהוכיח אותו על אכילת פרי עץ הדעת (בראשית ג ט).
 3. בפרשה זו, מדובר על קרבנות שונים. מיהו האדם הראשון בתורה שהביא קרבן?

  בפרשת בראשית מסופר שקין הביא קרבן מפרי האדמה (בראשית ד ג).
 4. מיהו האדם הראשון בתורה שבנה מזבח כדי להקריב עליו בעלי חיים?

  בפרשת נח, אחרי המבול, נח בנה מזבח והקריב עליו בהמות ועופות טהורים (בראשית ח כ). (התורה לא מציינת שקין או הבל בנו מזבח).
 5. מהי הפעם הראשונה בתורה בה מוזכרים הדברים הבאים: א) צאן ב) בקר ג) אש ד) עיזים?

  א. בפרשת בראשית נאמר שהבל היה "רועה צאן" (בראשית ד ב). ב. בפרשת לך לך, פרעה נתן מתנות שונות ובתוכן בקר לאברם, אחרי המקרה עם שרי (בראשית יב טז). ג. בפרשת לך לך, בברית בין הבתרים, עובר לפיד אש בין בתרי החיות (בראשית טו יז). ד. בפרשת תולדות, רבקה שמה עורות גדיי עיזים על ידיו של יעקב כדי שהוא יהיה דומה לעשיו (בראשית כז טז).
 6. היכן מוזכר בפרשתנו דבש?

  הדבש מוזכר באיסור להקריב דבש על המזבח (ויקרא ב יא).
 7. היכן מוזכר בפרשה זו מלח? והיכן מוזכר מלח בספר בראשית (2 תשובות)?

  בפרשה זו כתוב שעל כל קרבן צריכים לשים מלח (ויקרא ב יג). בפרשת לך לך, במלחמת ארבעת המלכים בחמשת המלכים, נפגשו הצבאות ליד ים המלח (בראשית יד ג). בפרשת וירא, אשת לוט הופכת לנציב מלח, אחרי שהיא הסתכלה אחורה על חורבן סדום (יט כו).
 8. איזה עוף מופיע בפרשה זו ופעם נוספת בחומש בראשית?

  העוף הוא יונה. בפרשה זו מוזכר שבני יונה יכולים לשמש לקרבנות מסוימים (ויקרא א יד, ה ז). לאחר המבול, נח שלח את היונה לבדוק אם יבשו המים (בראשית ח ח).
 9. מה משותף לקרבן סולת (מנחה) ולקרבן פסח?

  את שני הקרבנות האלה התורה אוסרת לעשות חמץ או עם חמץ (ויקרא ב יא, שמות לד כה).
 10. מה משותף לקרבן חטאת של נשיא למכירת יוסף?

  נשיא שחטא צריך להקריב שעיר עזים (ויקרא ד כג). בפרשת וישב, אחיו של יוסף שחטו שעיר עזים וטבלו בדמו את כותנתו של יוסף (בראשית לז לא).
 11. שמו של איזה בעל חיים נכתב בפרשה זו בצורות שונות, אך באותן 3 אותיות?

  כבש נקרא לפעמים כבש (למשל בויקרא ד לב), ולפעמים כשב (למשל בויקרא ג ז).