1. מהן ארבע האותיות המשותפות לשמם של שלושה פריטים שונים במשכן?

  האותיות כ', פ', ר' ו-ת' מופיעות בשמם של שלושה פריטים שונים במשכן: הכפורת שמכסה את ארון הברית (שמות כה יז), הפרוכת שמפרידה בין הקודש לקודש הקדשים (כו לא), וצורת הכפתור - העיטורים העגולים - שבמנורה (כה לג).
 2. מהו כלי המשכן שמידותיו כוללות שלושה חצאי מידה.

  אורכו של ארון הברית הוא שתים וחצי אמות, גובהו אמה וחצי ורוחבו אמה וחצי (שמות כה י).
 3. באיזה הקשר מוזכרות טבעות בפרשה זו? (4 תשובות)

  לארון הקודש (שמות כה יב), לשולחן (כה כו) ולמזבח הנחושת (כז ו) חוברו טבעות, שלתוכן היו משחילים מוטות כדי לשאת אותם. בנוסף, לקורות המשכן היו טבעות שדרכן הושחל מוט שתמך במבנה (כו כט).
 4. מהם שני הפריטים שקשורים למשכן, ששמם נכתב בשתי אותיות זהות בלבד?

  המילים וו (קרס – שמות כז י), ושש (פשתן – שמות כה ד עם רש"י), מורכבות משתי אותיות זהות בלבד.
 5. היכן עוד מוזכרים בתורה כרובים, מלבד הכרובים שהיו במשכן?

  בפרשת בראשית, מסופר שאלוקים הציב שני כרובים כדי לשמור על הדרך לעץ החיים (בראשית ג כד).
 6. למה היתה יד אך לא אצבעות?

  בתחתיתו של כל אחד מעמודי המשכן היו שני זיזים בולטים שמכונים ידות (שמות כו יז).
 7. באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו המספר 50? (2 תשובות)

  בכל אחת מיריעות המשכן היו 50 לולאות, שחוברו בעזרת 50 קרסים (שמות כו ה-ו); רוחבה של חצר המשכן היה 50 אמה (כז יב).
 8. באיזה הקשר מוזכרים בפרשתנו איש ואחיו?

  התורה אומרת שפני הכרובים צריכים לפנות "איש אל אחיו" (שמות כה כ).
 9. באיזה הקשר מוזכרות בפרשתנו אישה ואחותה? (2 תשובות)

  יריעות המשכן היו מחוברות זו אל זו כ"אישה אל אחותה" (שמות כו ג,ו). הבליטות (ידות) בתחתיתו של כל אחד מעמודי המשכן היו מקבילות "אישה אל אחותה" (כו יז).
 10. מהם ששת אברי הגוף האנושיים שמוזכרים בקשר למשכן?

  חלקי הגוף הבאים מוזכרים בהקשר המשכן: צלע – ביחס לצדדיהם של רבים מהפריטים במשכן (שמות כה יב, כו,כ). פנים - ביחס לפני הכרובים (כה כ), ללחם הפנים (כה ל) ולפריטים נוספים. ידיים (ידות) – ביחס לבליטות בתחתית העמודים (כה יז). ראש – לגבי קצותיהם העליונים של העמודים (כו כד). כתף ביחס לשני הצדדים הקצרים יותר (15 אמה כל אחד מהם) שבתוכם נמצא שער החצר (כז יד-טו). ירך - ביחס לבסיס המנורה (כה לא).