1. יעקב התגורר במצרים במשך 17 שנים, היכן עוד מוזכרות 17 שנים בחומש בראשית?

  פרשת וישב נפתחת בכך שיוסף בן 17 שנה (בראשית לז ב).
 2. איזה חולי משותף ליצחק ואחר כך ליעקב?

  גם ליצחק וגם ליעקב היו בעיות ראיה בזקנתם (בראשית כז א, מח י).
 3. היכן מוזכרת בפרשה זו מיטה? (3 תשובות)

  בתחילת הפרשה מוזכרת מיטתו של יעקב שלוש פעמים: יעקב משתחווה על ראש המיטה (בראשית מז לא); יעקב מחזק את עצמו לשבת על מיטתו (בראשית מח ב); וכשיעקב מסיים לברך את בניו, הוא אוסף את רגליו אל מיטתו לפני מותו (בראשית מט לג).
 4. אילו שני זוגות אחים מוזכרים באותו פסוק?

  אפרים ומנשה וראובן ושמעון מוזכרים כולם באותו פסוק (בראשית מח א)
 5. היכן בפרשתנו מניח מישהו את ידיו על ראשו של מישהו אחר? היכן עוד בתורה נאמר במפורש שמישהו הניח את ידו על אדם אחר? (2 תשובות)

  יעקב מניח את ידיו על ראש אפרים ומנשה כאשר הוא מברך אותם (בראשית מח יד). בויקרא כד יד, סומכים השומעים את המקלל את ידיהם על ראשו. בבמדבר כז כג, משה סומך את ידיו על יהושע כאשר הוא מצווה אותו לפני העם.
 6. באיזה הקשר מוזכרים דגים בפרשה זו?

  בברכתם של אפרים ומנשה, אומר הפסוק "וידגו לרוב בקרב הארץ" (בראשית מח טז).
 7. איפה מוזכר בפרשה זו אדם אחד פעמים באותו פסוק, אולם בכל פעם הוא נקרא בשם אחר?

  בבראשית מט ב, מדובר על יעקב, פעם בשם יעקב ופעם בשם ישראל.
 8. אילו בעלי חיים מופיעים בברכות יעקב לבניו? (10 תשובות)

  בעלי החיים הבאים מופיעים בברכות: שור בברכת שמעון ולוי (מט ב); אריה ולביאה בברכת יהודה (בראשית מט ט); גם שני שמות של חמור מופיעים בברכת יהודה ( בראשית ט יא); חמור בברכתו של יששכר (בראשית מט יד); נחש וסוס בברכתו של דן (בראשית מט יז); איילה בברכתו של נפתלי (בראשית מט כא); זאב בברכת בנימין (בראשית מט יב).
 9. אילו משקאות מוזכרים בברכות יעקב לבניו? (3 תשובות).

  מים מוזכרים בברכת ראובן (בראשית מט ד). חלב ויין מוזכרים בברכת יהודה (בראשית מט יב).
 10. איזה מקום מופיע בפרשה זו ואינו מוזכר שוב בכל התנ"ך?

  יעקב הוספד בגורן האטד (בראשית נ י), מקום זה לא מוזכר שוב בכל התנ"ך.
 11. אילו אנשים שאינם צאצאיו של אברהם מוזכרים בפרשה זו? (3 תשובות)

  עפרון (בראשית מט כט). ממרא (בראשית מט ל) ופרעה (בראשית נ ד) מוזכרים בפרשה זו ואינם מצאצאיו של אברהם.