שנה אחר שנה רוקמת רבקה חלום ומצפה לילד,

שנה אחר שנה, עשרים שנה של עקרות,

תוחלת נכזבת.

ופתאום,

חיים חדשים מנצים בתוכה,

אך ההריון קשה.

"ויתרוצצו הבנים בקרבה" (בראשית כג:22)

סקירת המערכות הרוחנית שרבקה מבצעת, מבשרת  כי לא ילד אחד נושאת היא:

"שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו"  (בראשית כג:23)

שני בנים שחייהם  סבך של יחסים לא פשוטים, נפתלים,

שתחילתם בבטן וסופם בריחתו של יעקב לארם נהריים מפחד חרבו של עשיו.

 

'ויגדלו הנערים',

רבקה נוכחת כי דבריו של הנביא בו נועצה, מתגשמים למול עיניה הקמות,

בנה הבכור, איננו נמשך אחר אידיאל האלוקים האחד,

הוא מרגיש טוב מאד בעולם התרבותי, הרוחש חיים מסביב.

שבו סגידה עיוורת לאיתני הטבע, שבו מדברים בשפת הכוח, הם סתירה מוחלטת למה ששמע מפי אביו ומפיו של סבא אברהם.

 

עשיו הוא  'איש שדה, יודע ציד',

חכמינו מספרים כי עשיו צד את אביו בפיו,

הוא הציג בפני אביו חזות מושלמת ללא דופי,

הוא טווה במשך שנים רבות מסכת הונאה.

רבקה ידעה כי עשיו אבוד מבחינה רוחנית,

ותקוות בית אברהם יכולה להישען רק על יעקב, האיש התם יושב האוהלים.

למרות שרבקה אהבה את שני בניה כאחד, היא ידעה שיעקב הוא המתאים לקבל את הבכורה.

יצחק ידע על מעלליו של עשיו והם הכאיבו גם לו מאוד,

אך הוא הביא את עצמו למצב שבו יאהב את עשיו, הוא רצה לאהוב אותו למרות הכל.

הוא קיווה שיצליח להציל את עשיו ולהשיבו הביתה אל אמונת אברהם ולשליחותו הנעלה בקרב האנושות.

 

רבקה מבינה כי עליה לעשות מעשה

שהיא איננה יכולה להישאר שוות נפש למול העיוות העתידי של עם ישראל,

והדרך היחידה בו יתבהר ליצחק כי עשיו אך הונה אותו ,

וכי שנים רבות תלה תקוות שווא בחזות הצדקנית שעטה עליו.

היא להשתמש באותם כלים בדיוק בהם נהג עשיו.

היא תוכיח לו עד כמה קל לרמותו ולהוליכו שולל,

ורק אז יבין מה עולל לו עשיו כל אותן שנים.

ולכן מצווה רבקה את יעקב להגיע אל אביו ו"לגזול" ברמאות את הברכות, על ידי הצגת עצמו כעשיו.

 

 

קשה לפעמים לזהות את האנשים הרעים באמת

אבל הרבה יותר קשה לזהות את האנשים הטובים באמת.

הבעיה היא שה"רע" מקבל לעיתים קרובות יחצ"נות טובה, בעוד שה"טוב" הולך נגד הזרם.

הצדיקים נראים לעתים קרובות כטיפשים, ואילו הרע עושה רושם של אדם מעשי בעל כוונות טובות.

 

ה"בלבול" הזה בזיהוי הטוב האמיתי והרע האמיתי לא נמצא רק בהקשרים היסטוריים,

הוא קרוב אלי, הוא יושב אצלי פנימה.

לעתים קרובות אני מתקשה בזיהוי המניעים האמיתיים שלי עצמי.

מה מקור הנתינה שלי: האם היא נובעת מרצון להרשים?

האם הידידות שלי כנה או שהיא נבנית על חשבונאות של רווח עתידי?

אני מחפשת שלום או שקט תעשייתי?

 

אילו שאלות לא פשוטות,

בוודאי כאשר הן מופנות אלי פנימה,

אני הולכת על חבל דק,

לפעמים על חוט השערה,

אך 'כל העולם כולו גשר צר מאוד,
והעיקר לא לפחד כלל'.