שפחה בפרשתנו מצויה
פעמים שלמה ופעמים חצויה
א אמה
אסור
שמהארון יסור
ב בדים
בפרשתנו יש המון
ונגנב מהארמון
ג גביעים
צריך לעשות סיר
ואת זה מהמזבח להסיר
ד דשן
הפרוכת ליד קודש הקדשים עמדה
מה היה תפקידה?
ה הבדילה
אות
בשביל לתלות
ו
וו
שאלת מבחן
מה היה בארון מזבח הזהב ובשולחן?
ז זר
דפים לציור זה יכול להיות
עשויים מ'שתי אחיות'
ח חוברות
מידה קטנה
ובלשון חכמים הניקוד השתנה
ט טופח
שש ועוד חמש
לאהל במשכן זה משמש
י יריעות
מה הקשר
מלאך תינוק אריה ונשר
כ כרוב
עשוי מתכלת
ואת הקרסים מקבלת
ל לולאות
מגרש
מה שהיה בתוך הקרש
מ מבריח
חלול
כמו לול
נ נבוב
הבת של אשר
ומהמשכן זה נושר
ס סרח
למספר הכוכבים שראה יוסף
עוד שם התוסף
ע עשתי עשר
פינה
ומצוה בגינה
פ פאה
למשכן ולארון – אחד הצדדים
ולצורך כך, ה' את האדם הרדים
צ צלע
ליכנס שם אסורים
חוץ מיום הכיפורים
ק קדש הקדשים
סוג של תפירה
משני הצדדים אותה צורה
ר רוקם
מספר
בד שנתפר
ש שש
הַפָּרָשָׁה
וְהַפְרָשָׁה
ת תרומה

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.