קוץ וסרפד
ושם יעקב נספד
א אטד
היא לא תלך ריקה
היא תסחוב שוריקה
ב בני אתונו
גד למלחמה יצא
וגם 'דוד' שם נמצא
ג גדוד
הם חיים במים
וכך יהיו מנשה ואפרים
ד דגים
יעקב בירך את הנכדים לפני המיתה
ואנחנו אומרים בק"ש שעל המיטה
ה המלאך
ב"וישב" יוסף מסרב
בפרשתנו יעקב מקרב
ו וימאן
לזה בנימין נמשל
ש"בפילגש בגבעה" הוא כשל
ז זאב
צבע משונה לעין
משתיה מרובה של יין
ח חכלילי
זו היתה עלילה
ויהודה מזה עלה
ט טרף
ל"משה רבינו" הוא חותן
לראובן "יעקב אבינו" לא יתן
י יתר
לשון של חפירה
נאמר על הקבר במערה
כ כרו
שם נרדף לאריה
וכזה יהודה יהיה
ל לביא
כך נקרא משה בברכת גד
וגם בברכת יהודה כך הוגד
מ מחוקק
הוא הולך על הדרך
ונושך מתחת לברך
נ נחש
את ימינו נתן
על ראש הקטן
שׂ שיכל
מוציא דם
לא של בן אדם
ע ענב
יוסף אמר לאחים שתי מילים
שידעו שממצרים הם עולים
פ פקוד פוקד
בנות מצרים עשו תהלוכה
לראות את יופי המלוכה
צ צעדה
ליוסף זה ישב באיתן
וליעקב מלשון תפילה לפרש ניתן
ק קשתו
הם החונטים
מופיע גם בפרשת משפטים
ר רופאים
מיהודה לא יסור
ולראשי הגלויות זה מסור
ש שבט
עמוק באדמה
המים נמצאים שמה
ת תהום

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.