זה נחשב לדבר כבד
והם התכופפו את יוסף לכבד
א אלומים
זה סופו של גיבור
שם רצו את יוסף לשבור
ב בור
חלם על זה השר
כשהיה במאסר
ג גפן
המרגלים הוציאו מה שראו מסביב
כזה דבר הביא יוסף לאביו
ד דיבה
פעמיים בפרשה שואלים
על הכתונת וגם על הפתילים
ה הכר נא
כשהבעל קורא מתנגן
יוסף מתנגד
ו וימאן
יצא השני
כשבידו השני
ז זרח
התוכל לדעת
מהו החפץ שקשור לטבעת
ח חותמת
אחד השרים
אחראי על בשרים
ט טבחים
היתה לו סיבה
לעשות מסיבה
י יום הולדת
כינוי לסוחר
בדרך כלל זה משהו אחר
כ כנעני
אחרי ה"בור" לאכול ישבו
וביוסף לא התחשבו
ל לחם
לבית הסוהר עוד שם מתווסף
ולשם נכנס יוסף
מ משמר
אשתו של הנץ
בחלום ניצנץ
נ ניצה
שלוש כאלה על הראש
שלוש ימים תהיה על הברוש
ס סלים
ליהודה הבן הראשון
ולא הלך לישון
ע ער
ארבע פעמים יוסף נמכר
ובמילה אחת מוזכר
פ פסים
מילה אחת אמר יהודה
ובמעשה תמר הודה
צ צדקה
כך יהודה חשב על תמר
איה היא בעיניים כך נאמר
ק קדשה
הקשר של יהודה וחירה
זה קשר של בחירה
ר רעים
יש לו דם
כמו של אדם
ש שעיר
סבא שלה את התיבה בנה
ממנה למדנו פרק בהלבנה
ת תמר

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.