בעלי
הוא פרטי שלי
א אישי
לא מוזכר שיעקב רעה
אבל יעקב אותם ראה
ב ברודים
מאבנים הוא עשוי
ובים זה מצוי
ג גל
לשון רדיפה
ולשון של שריפה
ד דלקת
כשיעקב התכונן לברוח רחוק
הוא אמר שלבן עשה ממנו צחוק
ה התל
לבן למצוא את התרפים היה נחוש
וכמו יצחק השתמש באיזה חוש
ו וימשש
מזכיר את בית המקדש
שיבנה במהרה מחדש
ז זבולון
פעמיים בפרשה מאורע חשוב
פעם שילך ופעם שישוב
ח חלום
עם כתמים רחבים
ממשפחת הכשבים
ט טלוא
השתמשתי בנשק בצבא
בפרשה עשיתי מצבה
י יריתי
שָׁם הפסל נחבא
כשלבן בא
כ כר הגמל
בפרשה מדובר על ענפים
בנזיר זה מתייחס על ענבים
ל לח
יעקב לא רצה לקבל
ואמרו לאברהם לא לחבל
מ מאומה
"המצאתי" אומר לבן
כמו יוסף בגביע כאילו כמובן
נ נחשתי
זה הגיע
עד לרקיע
ס סולם
נשמע כמו מגדל
אבל זה עץ שגדל
ע ערמון
את העץ קילף
וגם גילף
פ פיצל
זה לא ניתן לבחירה
אין לה זכות להינשא לפני הבכירה
צ צעירה
סוג של ברד
מהשמים ירד
ק קרח
את העיר של לבן תבלבל
ואת התיאור שלו תקבל
ר רמאי
נכלאו על ידי הממשל
בפרשתינו משמשות כמשל
ש שבויות חרב
זה לא בשופר ולא בראש השנה
זה הכנה של האוהל לשינה
ת תקע

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.