ירון קיבל המלצה מחבר לראות סרט מסוים. הסרט, כך נטען, מבטא ערכים חשובים שירון מתחבר אליהם בכל ליבו. למרבה הפלא, תוך כדי צפייה בסרט ירון מגלה שההפך הוא הנכון! גיבור הסרט מוליך את כולם שולל, מרמה, משקר, ואפילו גונב בעזרת מערכת הונאה מתוחכמת. בשלב מסוים ירון מחליט שהסרט בלתי נסבל – הוא לא יבזבז את הזמן על דברים כאלו – הוא מפסיק לצפות בסרט, מתקשר לחבר שהמליץ על הסרט ומתלונן.

החבר שאל את ירון, האם ראית את הסרט עד הסוף? לתשובתו השלילית של ירון ענה החבר, אם כך פספסת את כל המסר של הסיפור. בחמש דקות האחרונות יש "טוויסט" בעלילה, שם מתברר שהמערכת הייתה מושחתת והרעה לאנשים, והגיבור לחם כדי להגן על החלשים שקופחו על ידי משטר רודני ואכזר.

תמונה חלקית

לעיתים קרובות אנו רואים תמונה חלקית. נראה לנו שאנו מבינים מה קורה, כשבאמת יש לנו גישה רק לחלק מהסיפור, אנו שומעים רק צד אחד, וככל שמדובר בנושא מורכב וסבוך, כך גם הסבירות שפספסנו חלק מהתמונה גדל.

הפרשה הראשונה בתורה היא אחד הטקסטים הקשים והבלתי מובנים ביותר בתורה.

סדר הבריאה של העולם אינו ברור. בפסוק הראשון כתוב: "בראשית ברא א-לוהים את השמים ואת הארץ". לאחר מכן כתוב ש"רוח א-לוהים מרחפת על פני המים" (רגע- מתי נבראו המים?), שהשמים נוצרו ביום השני והארץ התגלתה ביום השלישי (אז איפה הארץ היתה ביום הראשון?).

כמו כן בריאת האדם מוזכרת שלש פעמים, בפעם הראשונה כתוב "זכר ונקבה ברא אותם" (א, כז), בפעם השניה (ב, ז-כה), התורה מפרטת באריכות את יצירת האדם כזכר שנברא לבד ולאחר מכן נבראה האשה מצלעו, והאדם קרא את שמה חוה. הפסוק לפני כן מספר שעדיין לא ירד גשם ­(לשם מה צריך להזכיר פרט זה?), ובהמשך (ה, ב) שוב כתוב "זכר ונקבה בראם... ויקרא את שמם אדם".

אלו דוגמאות על קצה המזלג. עיון בלשון הכתוב מעלה שאלות ותמיהות רבות. מדוע הדברים נכתבו בצורה כל כך מסובכת?

אילו הייתי כותב ספר שמיועד להורות להמונים את האמת האבסולוטית ואת הדרך הנכונה והטובה ביותר לחיות, הייתי מתחיל את הספר בצורה פשוטה, ומנסה לשמור על פשטות זו לאורך כל הספר. מדוע א-לוהים בחר להתחיל את ספר התורה בצורה כל כך קשה ולא ברורה?

התורה- באיזה סוג ספר מדובר?

אם ארכיאולוגים מוצאים ספר מלפני אלפי שנים, הם מיד מנסים לברר איזה סוג ספר זה: האם הוא מספר סיפור היסטורי, האם יש בו כללים מדעיים, האם הוא ספר חשבון?

התורה שניתנה לנו מאת הא-ל, היא תורת חיים, ומעבירה מסרים חשובים על מהות האדם, על ערכים, על חכמה, על מטרת החיים, על מציאת האושר ומשמעות. כל סיפור וכל פסוק הוא מלא בחכמה אלוהית אינסופית.

היא מורכבת משני חלקים: התורה שבכתב, והתורה שבעל פה. כאשר התורה כתובה בצורה עמומה, היא מדרבנת אותנו לשאול שאלות, לברר את פירוש המילים, ללמוד גם את התורה שבעל פה. אנו נצרכים להתעמק ולהתאמץ להבין מהי התמונה המלאה שיכולה לתת לנו מבט כולל ואמיתי על מהות העולם וחיי האדם. גם לדברים שנראים פשוטים יש פעמים רבות רבדים עמוקים יותר.

טעימה קטנה ממפרשי התורה:

המדרש מלמד שהאדם נוצר כזכר ונקבה יחד [ולכן בתחילה כתוב ש"זכר ונקבה ברא אותם" וכן בהמשך כתוב "ויקרא את שמם אדם"]. לאחר מכן א-לוהים הפיל תרדמה על האדם והפריד את האשה מהאיש וכך הם נעשו לשתי בריות שונות, שבמקור היו בריאה אחת.

ולמה כתוב פתאום שעוד לא ירד גשם ביום השישי?

חכמים מלמדים שכל עוד לא היה אדם בעולם שיכיר בכך שיש לעולם תכנית שאמורה לצאת אל הפועל, ויבין שצריך שירדו גשמים כדי להחיות את העולם, ויתפלל לבורא שירד גשם, לא הייתה הצדקה לירידת גשמים.

התורה, שנועדה ללמד אותנו את צורת החיים הנכונה והראויה, ואת האמת האוניברסאלית שרלוונטית לחיים של כל אחד ואחת, היא דבר מורכב שאי אפשר להבין על רגל אחת. כמו שהחיים עצמם מורכבים ומסובכים, כך גם ההסברים וצורת ההתנהגות הינם מורכבים וייחודיים. יתכן שזו הסיבה שהתורה בחרה לפתוח דווקא בטקסט מורכב וקשה כל כך. כדי שנדע להתייחס לנושאים חשובים אלו בכובד ראש ראוי, שנבין שאנו רואים רק תמונה חלקית ועלינו לתת את הדעת ולהשקיע אנרגיה כדי לראות את התמונה המלאה.

 [נ.ב. לתשובות לשאלות שהוזכרו בהתחלה ניתן לעיין במפרשי התורה הקלאסיים, ובמיוחד בפירוש רש"י, שמפרש פסוקים רבים על פי המדרש – התורה שבעל פה.]