בפרשת השבוע (חוקת) ניתנה אחת המצוות הפחות מובנות בתורה, אפר פרה אדומה. זהו אפר של פרה עם תנאים מאוד מסוימים, שבאמצעותו ניתן לטהר אדם מטומאת המת. ידוע רק על תשע פרות כאלה בהיסטוריה.

אחד הדברים שלא מובנים זה שהפרה האדומה מטהרת את הטמאים אך מטמאת את הטהורים. כלומר הטמא שמזים עליו מאפר הפרה נטהר מטומאתו, והטהורים שהתעסקו בהכנת האפר נטמאים.

הבעל שם טוב, מייסד תורת החסידות, הסביר שאותו דבר ניתן להגיד לגבי גבהות הלב. כשם שהפרה מטהרת את הטמאים, כך אדם שיצר הרע שלו אומר לו "אתה לא ראוי לעשות מצווה גדולה כזו", "הלימוד הזה גדול עלייך", "תפילה עם כוונה זה רק לגדולים באמת", וכו', בעצם גורם לאדם להרגיש נחות, וזה פועל לרעתו. צריך אדם שישתמש בגבהות, "ויגבה ליבו בדרכי השם", לדברים טובים והשגים רוחניים. יגיד "אני יהודי, בן של מלך, וכל העולם נברא בשבילי" ויתגבר ויעשה את הפעולה הנדרשת שאותה רצה לעשות.

מצד שני, אחר שעשה את המעשה, כשם שהפרה מטמאת את הטהורים, כך האדם צריך להיזהר שהרגשת הגדלות על מה שעשה לא תביא אותו לידי גאווה, ולכן יתעלם מהגבהות על מה שעשה, ולא יחשוב לרגע שהוא טוב מאחרים במשהו על מנת שלא יגביר את האגו שלו ולבסוף ייפול בניסיון אחר.

כך אדם, לפני כל מעשה צריך להגביה את עצמו ולחשוב שמתאים לו להתנהג כבן מלך, ואחרי המעשה להוריד את האגו. כך גם לאורך ימיו, אדם בתחילת דרכו בדרך התורה צריך להגביה את עצמו כדי שיהיה לו כוח לעשות את מה שצריך לעשות, וככל שגדל מבחינה רוחנית, כך צריך להוריד את גבהות הלב.

כך גם במהלך חיינו, יש לנו אמונות לגבי עצמינו והתנהגויות ששירתו אותנו בעבר, והיום כבר לא משרתות אותנו ולכן הגיע הזמן להיפטר ולהיטהר מהן. פעם אולי חשבנו שהם מטהרות אותנו, ועכשיו הם "מטמאות" אותנו.

כמו האמונה שאיכשהו רכשנו כילדים שאנחנו לא מספיק טובים, ואנחנו מחזיקים באמונה זו רק כדי שלא נצטרך להעז ולהיכשל. או כמו האמונה שלא אוהבים אותנו רק כדי שלא ניקשר ונתאכזב, כמו האמונה שאם לא נהיה בשליטה מוחלטת העולם ייחרב, וכו'.

מהן האמונות שלכם לגבי עצמיכם ולגבי העולם? אילו הרגלים ישנים יש לכם? מתי זה התחיל? איך זה שירת אתכם פעם? איך זה עוצר אתכם היום? על אילו אמונות מהילדות כדאי לוותר? כנראה שהגיע הזמן לעדכון תוכנה...