מכירים את המצב בו אנו קובעים מטרות אבל לא מצליחים להגיע אליהן? אנחנו דוחים דברים, יודעים שצריכים לעשות משהו ועדיין לא מגיעים לעשות אותו. אז איך מניעים את עצמינו לפעולה?

על פרשת השבוע (בהר) נכתב בספר הזוהר הקדוש "ראשית חכמה יראת ה'... ואם זו אינה נמצאת אצלו, אינו שורה בו קדושה שלמעלה". כלומר, הדרך לעלות בחכמה היא על ידי יראה. יש דרגות רבות ליראה על פי היהדות, מהיראה הבסיסית ביותר של פחד מעונש, דרך יראת הרוממות שאדם יודע מול מי הוא עומד, ועד לדרגה של יראה, שבה אדם חש, רואה ויודע שהכל זה אחד, הכל מחובר ושהבורא נמצא בכל. היהדות מלמדת להתחיל דווקא מיראת העונש הבסיסית ומשם להתקדם. לא ניתן להתקדם בלי להתחיל משם.

במקום אחר בספר הזוהר נכתב "אורייתא בלא דחילו ורחימו לא פרחא לעילא". כלומר תורה ללא יראה ואהבה לא עולה למעלה. מבואר גם כי אהבה ויראה נקראים בשם "תרין גדפין" שהן שתי כנפי הציפור שרק עם שתיהן יכולה הציפור לעוף. כלומר על מנת להתעלות בתורה וברוחניות אדם חייב לאזן בין אהבה ויראה כמו שעוף צריך שתי כנפיים מאוזנות.

האהבה היא זו שמניעה אותנו לעשות פעולות, ומיוחסת למצוות עשה. והיראה היא זו שמוסיפה את מידת הזהירות ומיוחסת למצוות לא תעשה. לכן ברור הציטוט הראשון, שעל פיו כאשר יש לאדם יראה, הוא ילמד כל מה שצריך על מנת לא לחטוא ובכך יצבור חכמה.

רבות נכתב על אהבה ויראה וקצרה היריעה מלהכיל. אלו שני כוחות נפש עדינים עם עוצמה אדירה אם יודעים להפעיל אותן ולטפח אותן.

אך כדי להמחיש את הנושא בפשטות, ניתן לעשות תרגיל קטן בן שלושה שלבים:

בשלב ראשון, חישבו על מטרה שאתם רוצים להשיג, או מטלה שאתם דוחים כבר הרבה זמן ורישמו, מ-1 עד 10, כמה מוטיבציה יש לכם לפעול להשגת המטרה? דגש על כמה מוטיבציה יש לכם לפעול ולא כמה אתם רוצים להשיג את המטרה.

בשלב השני, עצמו את העיניים ודמיינו בפרטי פרטים את כל הדברים החיוביים שיקרו אחרי שכבר השגתם את המטרה כאילו זה קורה עכשיו. זה נקרא "שלב האהבה"-  מהם הדברים הטובים שתשיגו? מה זה ייתן לכם? מה תרגישו? מה יהיה לכם? העצימו את תחושת ההישג כמה שיותר. ועכשיו רישמו, מ-1 עד 10, כמה מוטיבציה יש לכם עכשיו לפעול להשגת המטרה?

בשלב השלישי, עצמו את העיניים ודמיינו בפרטי פרטים את כל הדברים השליליים שיהיו אם לא תשיגו את המטרה.  זהו "שלב היראה". איך תרגישו? מה עלול לקרות? מהן ההשלכות? מהם הסיכונים? לאן זה עלול להתדרדר? איך אחרים יגיבו? מה תחשבו על עצמיכם? העצימו את תחושת הכישלון כמה שיותר. ועכשיו רישמו, מ-1 עד 10, כמה מוטיבציה יש לכם עכשיו לפעול להשגת המטרה?

אם עשיתם את התרגיל בכנות, סביר להניח שראיתם עלייה במוטיבציה להגיע למטרה. השלב השני בתרגיל מעורר את האהבה להשגת המטרה, והשלב השלישי מעורר את הפחד מאי-השגת המטרה. אנחנו רואים שהשילוב של שניהם מעורר לפעולה. כי לא מספיק שאנו יודעים בשכל שאנו צריכים לעשות משהו או להימנע ממנו. על מנת לפעול חייבים לעורר את הרגש. השילוב המנצח של שתי קצוות הרגש של אהבה ויראה מעורר לפעולה וככל שהרגש יותר חזק, המוטיבציה לפעול פעולות גדולות יותר, משמעותיות יותר ולהעז יותר תהיה חזקה יותר...

עכשיו נותר רק לפרוש כנפיים ולעוף גבוה :)