במאמר הקודם אודות ברית מילה, ראינו כיצד זכות ברית מילה היא שעמדה לנו בירושת ארץ ישראל.

מכאן, ניגש לפן נוסף ומרתק. נעיין בהתמודדות שלנו עם ישמעאל, ונראה כיצד כל הסיפור הזה בעומק ענינו קשור לברית מילה.

* * *

שני בנים היו לו לאברהם אבינו, יצחק וישמעאל. והמצווה שניתנה לאברהם אודות ברית המילה, המשיכה אצל שני בניו.

יצחק הוא שהמשיך את המצווה בצורתה האמתית. זמן המילה הוא ביום השמיני; תהליך המילה הוא מלא והאידיאל של הברית בא לידי ביטוי בהמשכן של החיים. קשר מיוחד עם בורא העולם.

כל זה אינו בא לידי ביטוי בברית של ישמעאל. ולמרות-זאת, הרי הוא מקיים 'ברית מילה' במובן מסויים. כפי שנראה, זה משמעותי ביותר.

הזוהר הקדוש, שנתחבר ביסודו על ידי רבי שמעון בר יוחאי לפני אלפי שנה, מבאר את ערכו של הברית של ישמעאל. (בתרגום לעברית, ח''ב דף כג.): "כל מי שנימול – יורש את הארץ". ומוסיף עוד (שם לב.), ומתאר ששרו של ישמעאל (הוא המלאך הממונה עליו), תבע מאת האל לקבל את שכר המילה. ובתגובה: "מה עשה הקדוש ברוך הוא, הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון,ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה בשביל המילה שבהם,ועתידים בני ישמעאל לשלוט על ארץ הקדושה זמן הרבה בשעה שהיא ריקה מכל, כמו שהמילה שלהם היא ריקה בלי שלימות, והם יעכבו את בני ישראל לשוב למקומם עד שישלם הזכות של בני ישמעאל".

נכון מדהים?

יפה המחיש הרב משה גרילק בכתבה שלו בניצוצות (גליון ה') כמה שזה מעניין וממש לא מובן מאליו. ברשותו האדיבה, אני מצטט את דבריו:

 

"מוזר, מוזר מאד לחשוב על כך בשנת 1984, שמבשרי הציונות לא העלו כלל בדעתם שערבים ויהודים ילחמו ביניהם מרות על ארץ ישראל. אולם, זו עובדה. כשחלמו ראשוני הציונות על מדינה יהודית בארץ האבות, לא ראו בעיני רוחם מחזורי מלחמות עקובות מדם. אם תעלעלו בספרו של בנימין זאב הרצל "מדינת היהודים", לא תמצאו סעיף הדן באפשרות הפרעה ערבית לתהליך השיבה לארץ. כמוהו גם שאר הוגי הציונות המדינית בדור המייסדים. איש מהם לא חשש מפני התהוות "בעיה ערבית" כתוצאה מהתיישבות יהודים בנחלתם העתיקה.

להיפך, אם הוזכרו תושבי הארץ הערבים בכתביהם, תבלו אזכורים אלה בים של תקוה ואמונה. הכותבים האמינו, בתום לב, ששלום אמת ישרור בארץ בין שני הענפים שצמחו מגזע אברהם. בדבריו הבאים של מאקס נורדאו מתמצה השקפת עולם ציונית זו בראשית דרכה:

"ביושרנו ובצדקת הנהגתנו יעלה בידינו להמית בקרבם (של הערבים) את רגש אי-האמון ביחס אלינו. נבוא עמהם בקשרים, פחות או יותר מנומסים, שיהפכו עד מהרה – כך אני מקוה – ליחסים לבביים" (מקס נורדאו – "הערבים").

...התנאים בשטח תמכו בגישתם. הארץ אליה שאפו לחזור, היתה שוממה בחלקה הגדול. תושביה המועטים היו נעדרי כל זהות פוליטית. ...אי אפשר היה לחלום, גם לא בחלום הפרוע ביותר, שדווקא מדינה יהודית זו, שלדעת הציונות הקלאסית עתידה לפתור את בעיית השנאה האנטישמית של גויי העולם כלפי היהודים – תהווה הסיבה הישירה להתלקחות אנטישמית מחודשת, מסוכנת פי כמה מקודמותיה." (כאן, סוף הציטוט).

כמה מדהימים הם אם כך דברי הזוהר, העתיקים, שם כתוב בפירוש תיאור מדוייק למצב של היום!

השורשים האמיתיים של הסכסוך הערבי ישראלי הלא הם מתחת לפני השטח. והם, גילה לנו הזוהר הקדוש – במצות ברית מילה.

נראה שבזכות ברית המילה של צאצאי ישמעאל, יהיה להם חלק בארץ הקדושה, ונצטרך להיאבק עמהם על כך.

אותה הבנת-עומק מלמדת, שבסופו של דבר תיגמר זכותם זו ונגבר עליהם. כאשר הזכות שלנו המגיעה מברית מילה במלוא-העוצמה, תגבר על ברית המילה הריקה שלהם, נזכה לרשת את הארץ ולשלום אמתי.

התוצאה הזו תגיע. ומעתה, יודעים אנו כיצד; יודעים אנו מה תפקידנו כדי להביא לידי כך.

כאשר נדבק בברית המילה עם כל העוצמה והמשמעות; כאשר החיים יתנהלו וימשיכו הלאה בהתאם לאידיאל הנעלה של ברית המילה (על כך כתבנו במאמר א' בסדרה זו); אזי, נזכה להתגבר על כוחו של ישמעאל, שהוא המעכב האחרון לפני הגאולה הסופית.