כ"ה בסיון

עשרת הרוגי מלכות- בזמן השלטון הרומאי בארץ ישראל לפני כ- 2000 שנה, אירע אחד המאורעות הידועים הכואבים ביותר. הרומאים, שהתנגדו לקיום אורח חיים יהודי, אסרו על קיום מצוות ולימוד תורה.

למרות האיסור והעונשים החמורים שהטילו הרומאים על אלו שלא צייתו לגזירות המשיכו העם בשמירה על המסורת בהנהגת גדולי החכמים שהתעקשו לא להיכנע לשלטון הכובש.

בעקבות כך הוציאו הרומאים להורג עשרה מגדולי החכמים שהיו המנהיגים הרוחניים של עם ישראל.

ב- כ"ה בסיון ג' תתכ"ח הוצאו להורג רבן שמעון בן גמליאל הזקן ורבי ישמעאל כהן גדול. כשנלקחו לביצוע גזר הדין התווכחו ביניהם שני הרבנים את מי יוציאו להורג ראשון. כל אחד ביקש שהוא יהיה הראשון על מנת שלא לחזות בהוצאתו להורג של השני.

לבסוף עשו הגרלה ורבן שמעון בן גמליאל היה הראשון. אירוע זה נצרב בתודעה של עם ישראל ונכתבו קינות שונות על האירוע, הנאמרות בתשעה באב וביום כיפור.


ב- כ"ח בסיון ל' (1270) מורה לואי התשיעי מלך צרפת שכל יהודי צרפת יענדו טלאי צהוב. מי שייתפס בלי הטלאי ייקנס בעשרה ליברות כסף. הוא היה מהראשונים שהנהיג את הטלאי הצהוב (כמו כן בתקופתו התרחש משפט פריז וכתוצאה מכך שריפת התלמוד). הטלאי הצהוב הפך אחר כך לסמל של אנטישמיות ואפליה ונעשה בו השימוש הידוע והנרחב על ידי הנאצים.


השבת השחורה – ב- ל' סיון תש"ו פתחו הבריטים במבצע נרחב שמטרתו היתה לעצור רבים מחברי ארגוני המחתרת, ולהחרים נשק שהיה ברשות הארגונים. המבצע קרה בעקבות פעולות שונות של האירגונים היהודיים ובעיקר "ליל הגשרים".

במבצע השתתפו 17,000 חיילים בריטים ועצרו למעלה מ-2700 איש. המעצרים התבצעו בכל רחבי הארץ, בערים (ירושלים, תל אביב, חיפה ועוד), בקיבוצים ובמושבים. על מנת למנוע שפיכות דמים ההתנגדות לחיפושים היתה סבילה בלבד, אך בקיבוצים עין חרוד ותל יוסף הרגו הבריטים שלשה אנשים במהלך המבצע. בין העצורים בירושלים היה הרב י. ל. פישמן (מימון) שסירב להצטרף לנסיעה ברכב מפני קדושת השבת, וביקש ללכת ברגל או לחילופין להישאר בבית עם משמר עד מוצאי שבת. הבריטים סירבו ונאלצו לשאת אותו לרכב. ההצלחה הגדולה ביותר של הבריטים היתה בקיבוץ יגור שם נמצאו כמויות גדולות של כלי נשק [אמנם זמן קצר לאחר מכן הצליחו אנשי "ההגנה" להשיג חזרה את מרבית הנשק תמורת שוחד של 1000 לירות].