נרות שבת נעשו הסמל של שבת. כשרוצים לצייר או לתאר שבת יהודית תמיד נרות השבת יככבו ברקע. חכמים תיקנו להדליק נרות שבת כדי שבכל בית יהיה אור בליל שבת. יש שלש סיבות להדלקת הנרות:

1. כבוד שבת. יום השבת בו אנו שובתים ממלאכה, כזיכרון לכך שבורא עולם שבת ביום השביעי לאחר שסיים את מלאכת בריאת העולם בששה ימים, הוא יום שיש לכבד ולהעריך אותו. כבוד זה בא לידי ביטוי בכך שאנו מדליקים נרות המאפשרות לאכול את סעודת השבת בצורה מכובדת, באור ולא בחושך.

2. עונג שבת. שבת היא יום מיוחד וקדוש, שבו אנו יכולים לעצור ממרוץ החיים ולהתמקד בדברים החשובים באמת. מטרת היהדות היא לקדש דווקא את העולם החומרי ולהשתמש בתענוגים הפיזיים כאמצעי להבנה ותפיסה במושגים של קדושה ורוחניות. תחושת העונג תורמת לרוגע הנדרש כדי להשיג מטרה זו. מלבד האוכל הטעים, תיקנו חכמים להדליק נרות במקום האכילה כדי שההנאה מהאוכל תהיה רבה יותר, כי כשרואים את האוכל, נהנים יותר.

3. שלום בית. כשיש חושך בבית עלולים בני הבית להיתקל בחפצים שונים או בקירות, ואפילו אחד בשני. מצב כזה עלול ליצור אוירה מתוחה ואפילו מריבות. כדי למנוע מצב כזה בשבת, אנו מדליקים נרות שבת שמאירים את הבית (ואת הלב) ומשרים אוירה רגועה, (אולי אפילו רומנטית) ושלוה. מסיבה זו יש לדאוג שיהיה אור גם בשאר חלקי הבית ולא רק במקום האכילה.

למרות שבזמננו ניתן לצאת ידי חובה אף על ידי תאורת חשמל, עדיין הייחודיות של נרות שבת במקומה עומדת.

מצות הדלקת הנרות ניתנה במיוחד לנשים (למרות שכשאין אשה בבית גם גבר יכול להדליק), מפני שבדרך כלל האשה היא זו שיוצרת את האווירה בבית, ודואגת לתפקוד הבית, ולכן הארת הבית ויצירת אוירה של כבוד, עונג ושלום בית מתאימה לנשים באופן ייחודי.

מלבד התועלת המעשית שבאור הנרות, ניתן ללמוד מהן רעיון חשוב. הסיבה לכך שבחושך אנו נכשלים ונתקלים בחפצים שסביבנו, היא משום שאיננו מבחינים בהבדלים. לא רואים את הבדלי הגובה בין הרצפה לחפץ שמונח עליה, או את ההבדל בין הפתח לקיר שבצידו. האור מאפשר לנו להבחין בהבדלים וכך לנהוג בצורה מתאימה.

בדומה לכך בשאר היבטי החיים. אם אנו רוצים שלום בית עם בן/בת הזוג, עם השכנים, עם המשפחה ואפילו בין המגזרים השונים בחברה, עלינו קודם כל להאיר על ההבדלים. לשים לב לשוני ולייחודיות של האדם או הקבוצה שלפנינו. אם ניתן על כך את הדעת נוכל להבין זה את זה טוב יותר, ונוכל ליצור מערכת של הבנה ואמון, ולהגיע ל"שלום בית"!