בימי אלול וראש השנה התמקדנו בהמלכת הקב"ה. בחרנו דרך לשנה החדשה המותאמת למזג האישי והייחודי של כל אחד מאתנו. והנה, מצאנו את עצמנו באמצע עשרת ימי תשובה. ימים המאופיינים בזיהוי ותיקון מעשינו באופן פרטי תוך ווידוי ובקשת סליחה וקבלה להשתפר בעתיד.

בשאיפותינו להשתפר, בפרט בימים אלו של תחילת השנה, רבים תוהים באילו תחומים בחייהם עליהם להתמקד ולעשות תשובה. אנו מלאים בשאיפות ובתסכולים ממחדלי וכישלונות העבר. אין באפשרות בני אנוש להתמקד בכל ולתקן את הכל, בוודאי לא מייד ולא בעת ובעונה אחת. לכן תתכן מבוכה פנימית במה לבחור, ואולי אף הרגשת ייאוש מרוב הדברים הטעונים שיפור. ברגעים שכאלה, עלינו להזכיר לעצמינו שהקב"ה לא בא להקשות עלינו ובוודאי אינו מצפה מאיתנו לקפוץ במדרגות ותיקונים.

נקודת הבחירה לאורך החיים

בספר הנפלא "מכתב מאליהו" מבאר הרב דסלר את נושא "נקודת הבחירה", בהמשילו את מצבו המוסרי של האדם לזירת מלחמה בין שתי מדינות כאשר באופן טבעי הקרב מתקיים תמיד בגבול בין המדינות בו שני הצבאות נפגשים ולא בשטחים של המדינות עצמן:

"כששני עמים נלחמים, הנה המלחמה היא על מקום מערכתה [החזית שבה מתנהלים הקרבות]. כל מה שאחורי צבא העם האחד, הוא כולו תחת רשותו ואין לו שום ניגוד כלל; וכן מה שהוא מאחורי השני, כולו ברשות השני.

"אם האחד ינצח פעם בקרב, וידחה [יסיג] את השני מרחק מה, אזי בהתחדש הקרב, יהיה במקום שיעמדו שניהם אז. אבל במקום שרכש [שכבש] לו הראשון, שם אין עוד מלחמה, כי הוא ברשותו.

"הרי שבפועל יש רק חזית אחת, ובכוח, כל שטח שתי המדינות הוא קרב."

בן האדם דומה בפנימיותו למלחמה זו. דברים שהתרגל בהם – בין טובים ובין לא טובים, אינם בזירת הקרב. בדברים הללו אין האדם בוחר אלא פועל לפי ההרגל. אבל במקומות בו הוא מתמודד עם ניסיון אמיתי וללא הרגל קודם, שם נקודת הקרב, שם נקודת הבחירה האישית שלו ושם הוא חופשי לבחור בין טוב לרע.

בחירה זו מעבירה את זירת הקרב, את נקודת הבחירה האישית שלו, ממקומה הנוכחי למקום חדש. אם בחר בטוב, אזי הוא כבש שטח חדש והגדיל את חלקה של "מדינת הטוב" שבו. הוא הזיז את קו הגבול שלה, ולמעשה הרים את נקודת הבחירה שלו.

ואם האדם בחר בצורה שגויה, אז קורה הדבר ההפוך וקו הגבול בין המדינות זז לכיוון השני. נקודת הבחירה האישית נמצאת בתנועה מתמדת על פי בחירת האדם כאשר הוא מתמודד עם ניסיונות ואכן מתאמץ לבחור ולא לפעול על פי הרגל.

המקום בו אדם עומד בסולם ההצלחה, אינו חשוב כמו מספר השלבים שהוא טיפס

עבודת חיים היא, להעלות באופן מתמיד את נקודת הבחירה כלפי מעלה! ייתכן שאדם פשוט, שעבד על עצמו וקידם את נקודת הבחירה שלו, יקבל שכר גבוה יותר מאדם שני שנולד במצב נעלה, עם חינוך נכון, בית טוב וחם ובסביבה חיובית ובונה, ועשה מצוות ומעשים טובים רבים. אם האדם השני לא התעלה ממקומו הראשוני ולא קידם את עצמו הוא עדיין יקבל שכר עצום על מעשיו, אבל שכר על הבחירה יחסר לו. לעומתו, לאדם הראשון ה'פשוט' שבחר והתעלה, אף שלמד פחות ועשה פחות טוב בהשוואה לאדם הראשון, מזומן שכר מיוחד עקב הבחירות הטובות והרבות שהוא עשה כדי לקדם את רמתו המוסרית. הרב נוח וינברג סיכם את העניין בצורה קולעת באומרו "המקום בו אדם עומד בסולם ההצלחה, אינו חשוב כמו מספר השלבים שהוא טיפס".

"אבל"

כיצד נדע מתי אנו בוחרים ומתי אנו פועלים לפי הרגל?

בתוך תוכנו אנחנו מקיימים דו-שיח פנימי עם עצמנו. דו-שיח זה קרוב לרמת התת-מודע וצריך לשים אליו לב אם רוצים להתייחס ולהשפיע עליו. כאשר אנחנו בוחרים, אנחנו מעלים צדדים שונים בנושא העומד על הפרק ודנים כיצד לנהוג.

פעמים רבות אנו אכן נוטים לטוב, אך לפתע צצות מחשבות המתחילות במילה "אבל". "אבל אין לי כח...", "אבל יש לי חשק לזה על אף שזה לא ראוי...", "אבל אף אחד לא רואה...", "אבל מה כל כך רע בפעם אחת...", ועוד כהנה וכהנה. כאשר מילה זו צצה בדו-שיח הפנימי שלנו, היא מצביעה על סחף לבחירה לא נכונה, עם תירוצים ממקור בלתי נדלה.

כאשר נקדיש תשומת לב לאותו ה"אבל" העולה מתוכנו, נוכל לזהות היכן זירת הקרב האישי שלנו והיכן אנחנו קרובים לבחור בצורה שגויה. שם נמצאת נקודת בחירה אישית הטעונה מיקוד ומאמץ. שם עיקר מיקוד התשובה של כל אחד מאיתנו.

על ידי ערנות לנקודת ההתמודדות הנוכחית שלנו, נוכל להשתפר, להתעלות ולהתקדם בבחירה האישית החופשית בימים אלו של תחילת השנה.

ראשון לחשבון עוונות

לפי דברינו הקודמים נוכל להבין פן חדש במדרש ולקבל הדרכה מעשית בעניין ארבעת המינים המובאים בחג הסוכות, על הפסוק "ולקחתם לכם ביום הראשון" אומר המדרש "ראשון לחשבון עוונות".

על ידי העבודה בימי התשובה, על ידי זיהוי נקודת הבחירה ושיפור מעשינו – אנו מגיעים למקום חדש וגבוה יותר. מהמקום החדש, שנמצא מעל למקום הקודם, הכל נראה אחרת. החשבונות הקודמים כבר לא תקפים, והניסיונות חדשים ומחודשים.

בחג הסוכות, הבא מיד לאחר הימים הנוראים בהם לחמנו להעלות את נקודת הבחירה, עלינו לחשב מחדש היכן עברה נקודת הבחירה שלנו. בסיוע השמחה וההתרוממות המיוחדות בחג, אנו מסוגלים לבדוק היכן נוכל, והיכן צריכים, להשתפר ולעמוד מול ה"אבל" הכושל במקומו המחודש . בסוכות, מהיום הראשון, מצוי בידינו תפקיד חדש להתעלות למקום בחירה גבוה עוד יותר בשנה החדשה. "ראשון לחשבון עוונות".