ישנם עמים רבים ברחבי העולם, לכל עם יש את המסורת הייחודית שלו, את התרבות, האוכל, קוד התנהגותי ושפה שמיוחדים לו. מה הופך קבוצת אנשים לעם? עם תרבות ומנהגים שמייצגים אותו?

על פי רוב זה בעיקר עניין גיאוגרפי. קבוצת בני אדם במקום מסויים, מדברים זה עם זה באותה שפה, אוכלים את אותו האוכל, חווים את אותה היסטוריה ונעשים לעם בעל מסורת ותרבות משלו.

עם ישראל יוצא דופן. הרי עם ישראל מפוזר בתפוצות ולא מוגדרים גיאוגרפית.

אם ננסה להגדיר מהי "תרבות יהודית" אנחנו עלולים להיקלע לפלונטר די סבוך. האם מוזיקה מזרחית היא תרבות יהודית, או אולי מוזיקה חסידית? ומהו האוכל הייחודי ליהודים, האם זה געפילטע פיש, חריימה או שמא פלאפל הוא המאכל הישראלי ביותר? האם מה שמייחד אותנו הוא האחוז הגבוה של זוכי פרס נובל מקרב היהודים? ומה היה לפני עידן חלוקת הפרס היוקרתי? במה היינו יהודים אז? אחד הכינויים הידועים שהודבק לעם ישראל הוא "עם הספר"; זהו כינוי שמקורו בקוראן! ואם נפסיק לחבב ספרים, האם נחדל להיות יהודים?

למרות שמגילת העצמאות נפתחת במילים "בארץ ישראל קם העם היהודי" זה לא מדוייק. העם היהודי הפך לעם במקום אחר. במדבר.

עמינו נולד כתוצאה מהברית שנכרתה ביננו לבין הא-ל במעמד הר סיני. המכנה המשותף של היהודים אינו גיאוגרפי אלא הייעוד והשליחות שקיבלנו על עצמנו באותו מעמד מכונן. התורה פותחת בבריאת העולם, לעולם יש נקודת מוצא, וגם יש לו יעד ותכלית אליה הוא אמור להגיע. התורה שקיבלנו היא המצפן המוסרי, הערכי והמעשי שמוביל אותנו לשלמות אישית, לאומית ואוניברסאלית. 

המובילים של התהליך הוא עם ישראל. כל מי שרוצה להצטרף לייעוד מרומם זה ולקבל עליו את המשימה יכול לעשות כן, ולכן נוהגים לקרוא בשבועות את מגילת רות, סיפורה של אשה נכריה שחפצה ליטול חלק בשליחות זו, ואכן חלקה היה גדול וחשוב.

לכן יום זה בו ניתנה התורה לעם ישראל נקבע לדורות כ"חג שבועות", חג שמתכוננים אליו במשך 7 שבועות (ספירת העומר). רק לחג זה יש הכנה מיוחדת, משום שאחרי הכל פה טמונה אבן היסוד של עם ישראל. כל שנה מחדש בחג מתן תורה ישנה הזדמנות להתחדשות, להזכיר לעצמנו את מקומנו בתהליך של תיקון העולם והבאתו לשלמות. אכן עמנו הוא עם הספר, העם של ספר הספרים, שמורה לנו את הדרך לשלמות רוחנית!

יום הולדת שמח!