פורים הוא החג הססגוני ביותר מתוך כל החגים שיש לנו, קיימים מנהגים שונים בקהילות השונות. להלן המנהגים המרכזיים של חג הפורים:

מחצית השקל- בערב פורים אחר הצהריים נוהגים לתת לצדקה 3 מטבעות של חצי שקל (או חצי המטבע שבשימוש במדינה שבה נמצאים, ויש הנוהגים לתת שווי של מחצית השקל מזמן המקדש), זכר למחצית השקל שהיו בני ישראל תורמים בחודש אדר לבית המקדש, הרעיון בחצי הוא שכל אחד לבד הוא רק חצי- רק ביחד יש שלמות!

ויש כמובן את 4 המצוות העיקריות הידועות כ- 4 ה"ממים", שכולם מתחילים באות "מם".

מקרא מגילה- קוראים בבתי הכנסת (אפשר גם בבית) את מגילת אסתר שמגוללת את סיפור נס פורים.

את המגילה קוראים פעמיים, פעם אחת בליל פורים ובפעם השניה בבוקר. הרעיון כמובן הוא לזכור את המאורע הגדול שבזכותו חוגגים את חג הפורים.

לפני קריאת המגילה מברכים 3 ברכות-

1. ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על מקרא מגילה.

2. ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.

3. ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. (ובעדות המזרח ובחלק מקהילות האשכנזים נוהגים לומר ברכה זו רק בלילה).

לאחר קריאת המגילה (רק כשקוראים בציבור) מברכים ברכה אחת - ברוך אתה ה' א-לוהינו מלך העולם (הא-ל) הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו והנפרע לנו מצרינו. ברוך אתה ה' הנפרע לעמו ישראל מכל צריהם, הא-ל המושיע. לאחר קריאת המגילה נהגו לומר פיוטים שונים כל קהילה ועדה כמנהגה.

אחד המנהגים שקשורים לקריאת המגילה (והחביב ביותר על הילדים!) הוא הרעשה בזמן קריאת שמו של המן במגילה. המנהג החל כנראה, בכתיבת המן על אבן אחת ועמלק על אבן אחרת, ועל ידי הכאה של אחת על השניה מוחקים את הכתב, על פי דברי הפסוק "מחה תמחה את זכר עמלק" (דברים כה, יז). כיום נוהגים להרעיש ברעשנים ובשלל דרכים כשקוראים את שמו של המן. יש שנהגו להרעיש רק בחלק מהפעמים, ויש שלא נהגו כלל להרעיש, ובכל אופן צריך להיזהר שהרעש לא יפריע לשמוע את קריאת המגילה. לחץ כאן להרחבה בהלכות קריאת מגילה

משלוח מנות- על פי הכתוב במגילת אסתר "ומשלוח מנות איש לרעהו", נותנים "מנות"- 2 דברי מאכל.

בעיקרון מספיק לשלוח משלוח אחד לאדם, אבל רבים מנצלים את ההזדמנות לשלוח להרבה חברים ומכרים.

מטרת המשלוח מנות הוא בעיקר כדי להרבות ולהגביר את הרעות והחברות בין אחד לשני. וגם, כדי שיהיה לאחר אוכל לסעודת פורים.

מתנות לאביונים- באותו פסוק במגילת אסתר שבו כתוב משלוח מנות, מוזכר גם מתנות לאביונים.

נותנים "מתנות"- סכום כסף, רצוי שיהיה מספיק לקנות בו מנה של אוכל, ל-2 עניים.

בהמשך להגברת החיבור והאחדות חשוב לא לשכוח את אלה שלא שפר עליהם גורלם, אלה שאין להם. הם גם חלק מאיתנו, גם להם מגיע לשמוח. הרמב"ם בהלכות פורים מדגיש ש"מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובמשלוח מנות לרעיו. שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים", וכו'. מענין שהרמב"ם לא אומר שזה סתם מעשה טוב, אלא שזו השמחה הגדולה יותר! (לחצו כאן להרחבה בנושא השמחה).

משתה- עורכים סעודה גדולה.

המנהג הרווח הוא לעשות את הסעודה לקראת אחר הצהריים, ויש נוהגים לפני הצהריים (אלא אם כן פורים יוצא ביום שישי, שאז כולם מקדימים את הסעודה כדי שיהיה מספיק זמן להתארגן לשבת). הסעודה היא כמובן כדי לשמוח ולחגוג את נס ההצלה המופלא. כמו כן מזמינים הרבה אורחים כדי להרבות בשמחה, רעות ואחוה שהם חלק מרכזי ממהות החג.

בפורים יש מנהג יוצא דופן להרבות בשתית יין ואלכוהול. למרות שבדרך כלל ביהדות שתיה מרובה איננה נחשבת דבר חיובי (עקב התוצאות השליליות שעלולות להיות להשתכרות), בפורים כן שותים ומתבסמים. כיון שהשכרות מורידה את החומות והמחיצות שהאדם בונה לעצמו וכך מתגלית הפנימיות שלו. (רעיון זה יבואר בהמשך לגבי מנהג התחפושות). כמובן שאין לשתות באופן מופרז שיגרום להתנהגות לא נאותה, או להפסד של מצוות החג האחרות.

על הניסים- בתפילות ימי הפורים מוסיפים קטע מיוחד - "על הניסים" (מופיע בסידור בתפילת שמונה עשרה), שבו מזכירים את נס פורים ומודים ומשבחים עליו. כמו כן מוסיפים קטע זה בברכת המזון (מופיע בברכון אחרי ברכת "נודה לך" לפני "ועל הכל").

תחפושות- ועכשיו: למנהג הייחודי והססגוני ביותר של פורים- תחפושות!

המנהג כבר היה קיים לפחות 500 שנה. חוץ מהשמחה הנלווית (בעיקר אצל הילדים, אבל לא רק….) הרעיון העומד מאחורי הענין הוא, שנס פורים כולו מוסתר!

אפשר להסביר את כל סיפור המגילה כצירוף מקרים נדיר שבאופן מופלא אירע כך שכל הנסיבות הובילו לתוצאה המשמחת- הצלת היהודים!

אבל כמו התחפושות, במגילה יש להתבונן במה שמסתתר מתחת לפני השטח. כמו בשתיית היין, כך גם כאן- פורים מעביר לנו מסר, שלא להיכנע לשטחיות, לחפש את מה שמסתתר, את הפנימיות שמאחורי החיצוניות!

כמו כן התחפושות מזכירות את המהפך הגדול שאירע בנס פורים- "ונהפוך הוא" התחפושת מסמלת את ההיפוך או את השינוי מהמצופה.

פורים שמח!