שלושה ימים לפני יום הכיפורים והסמארטפון מתמלא בהודעות סליחה.

כבר הצלחתי להבין שהמכשיר הזה יודע לעשות כמעט הכל (טוב, נו, למעט להביא לי את קפה-הבוקר שלי בדיוק כמו שאני אוהבת), אך לא קיבלתי עדכון גירסא על כך שהוא הפך להיות מכשיר פלאים לחיטוי המצפון...  ובא לי לצעוק כלפי אבינו שבשמים: "הרי ממש לא לכך התכוונת כשאמרת למשה לאחר 40 יום שהיה אתך בהר סיני: 'סלחתי כדבריך'...כמה טוב שלא היה לך אז סמארפון. שהיית שם עם המנהיג הדגול הזה, ישבתם, דנתם, חשבתם, בדקתם, הסתכלת לו בעיניים, וכשהגעת סוף סוף למסקנה שמגיע לעם ישראל שתסלח לו, עשית זאת בלב שלם. סלחת באהבה, סלחת בחמלה, בחסד וברחמים גדולים. סלחת למרות שיכולת גם לנהוג עמנו במידת הדין אך גברו רחמיך על כעסך. סלחת כי 40 יום הקשבת למשה רבנו מתחנן על נפשותיהם של עם ישראל מעומק ליבו, מנה אחד אחד את חטאיהם ולא הסתיר, הבין עד כמה הם פגעו בך אך גם הבין כי חייבים לתת להם הזדמנות נוספת. לתקן. לשפר. להיות טובים יותר, ראויים יותר, לעבוד על מידותיהם, לגדול ולצמוח.

כמה הייתי רוצה להיות שם ב40 יום האלה, ולראות תהליך כזה של בקשת רחמים וסליחה אמתית מכל הלב, במודעות שלמה על החטא שכל כך פגע בכבודך, אבא יקר שבשמים, אך בכל זאת ידעת לומר ביום הזה, יום הכיפורים, כי סלחת לנו.

נתת לנו מתנה גדולה, את האפשרות לעשות בדיוק מה שעשית אתה, וכי עוד אלפי שנים אחרי אם נבין לעומק במה ובמי פגענו, למדנו לקח, שיפרנו, תיקנו, ביום הזה שערי התשובה יהיו פתוחים לרווחה ולמרות כל המקטרגים עלינו שזוכרים לנו כל חטא וטעות ונפילה שלנו השנה, תקבל את סליחתנו הכנה כי אנו חייבים הזדמנות שנייה. Second Chance. ממש כך. אין ברירה.

אבל על חטאים שבין אדם לחברו - אתה משאיר לנו לפתור בינינו.  זה כבר מחוץ לתחום שלך.  

בוודאי לא לכך התכוונת, שהסמארטפון עם אפשרויות ההעתק-הדבק שלו יהפוך את התהליך העמוק הזה של סליחה וחרטה עמוקה לאקט טכנולוגי שנעשה בלחיצת כפתור..

תהליך של הכרה כמה פגענו בנפשו של האחר, כמה כאב גרמנו לו השנה, כמה מילים יכולות להרוג או לעומת זה, כמה אילמות יכולה להיות אלימות פוגעת וקשה, או על מעשים שהיו צריכים להיעשות ולא נעשו, או נעשו ולא היו צריכים להיעשות.

אז אבא יקר, חוץ מהסליחות שאמרתי ועוד אגיד לך ביני לבינך, האם אוכל לבקש ממך בקשה קטנה? אנא, אמור לעמך ישראל שכל הטכנולוגיה הזו היא פלאית ומייעלת את חיינו בהרבה מקרים,  אך היא איננה יכולה להחליף את חשבון הנפש האישי העמוק של כל איש ואיש מעמך ישראל.

ועשה שלא אקבל הודעות מסנג'ר/וואטס אפ/סמס עם תמונות חמודות כאלו של "סליחה" כשאין מאחוריהם שום כוונה והבנה. עשה שמי שצריך לבקש סליחה יעשה זאת מכל הלב כי הבין. כי בדק וחקר עם עצמו. כי גדל ולמד. עשה שיעשה זאת בשיחה מלב אל לב. עשה שהיום הקדוש הזה כל כך, וכל עשרת הימים בין כסה לעשור שלפניו לא יהפכו ללעג ולקלס של אמירות "סליחה" אגביות, אלא שיעזרו לרפא פצעים, לחבר שוב בין אנשים, להתחיל הכל מחדש כי אחד מאתנו היה גדול מהחיים ולקח אחריות על הטעות שעשה והשני היה לא פחות גדול ממנו למחול ולסלוח.

אלה שנפגעו יודעים שיש כאן אפשרות לתיקון, לשינוי, לגדילה וצמיחה דווקא מהשברים הללו שנשברו בתוך ליבנו מהפגיעות שנפגענו, כמו הלוחות הקדושים הראשונים שהתרסקו לרסיסים אך כתבת לנו לוחות חדשים, סלחת ונתת לנו הזדמנות להבין ולשנות ולתקן, וגם אנחנו כולנו, שנבראנו בצלם, נוכל להתחיל את השנה הזו עם לוחות חדשים בין ארבע קירות ליבנו.  שהסליחה הזו, מילה אחת קטנה אך ענקית שמהדהדת מכל בתי הכנסת כבר כמעט 40 יום באשמורת הלילה, מרפאה ומנקה, מטהרת ומחדשת את נשמתנו להתחיל את השנה החדשה הזו כואבים פחות, אוהבים יותר, זהירים יותר בדברינו ומעשינו, מבינים כי כמו שגרמנו צער וכאב יש בידינו השנה גם לגרום אושר ושמחה לזולתנו.

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך השם צורי וגאלי.