"... מועד תשלום דמי השכירות עבר חלף לו זה מכבר, אולם השוכרים כלל לא טרחו להחליף את ההמחאה שחזרה... בינתיים פנו אלינו גם מוועד הבית והתלוננו שהדיירים החדשים לא משלמים מזה מספר חודשים... בפעם האחרונה שדיברנו אתם (לפני כחודש, כשהם עוד ענו לטלפונים שלנו), הם הבטיחו שזה רק עניין של מספר ימים ושיהיה בסדר..."

לא פעם אנו פוגשים במשכירים שמתחרטים על הרגע בו הסכימו להשכיר את הדירה שלהם לשוכרים בעייתיים. למגינת לבם הם מגלים שהדיירים לא משלמים להם את דמי השכירות ושניסיונות הגבייה שלהם לא מביאים לתוצאות המיוחלות. מצב מתסכל שכזה ניתן, פעמים רבות, למניעה מראש. בשורות הבאות אתאר בקצרה מספר צעדים חשובים בהם מומלץ לנקוט כדי להקטין את הסיכון הכרוך בהשכרת דירה.

חוזה שכירות מפורט

חשוב מאוד לחתום על חוזה שכירות מפורט, שיעגן בכתב ובצורה ברורה את הסכמות הצדדים ויגן על האינטרסים השונים של המשכיר. בהקשר שלנו, על חוזה השכירות להתייחס, בין היתר, לשיעור דמי השכירות, אופן ומועד תשלומם, הביטחונות שניתנים למשכיר והסנקציות שיושתו על השוכר במקרה של הפרת החוזה.

תשלום מראש עבור חודשי השכירות הראשונים

הדרך הפשוטה והיעילה ביותר להקטין את הסיכון, היא לדרוש תשלום מראש של דמי השכירות. אמנם, רק לעתים רחוקות יימצא שוכר שמוכן לשלם מראש עבור כל תקופת השכירות, אולם בהחלט ניתן (ואף רצוי מאוד) למצוא שוכר שמוכן לשלם מראש, כבר במעמד החתימה על החוזה, עבור שניים עד שלושה חודשי שכירות. תשלום זה רצוי לקבל במזומן.

המחאות דחויות לתשלום יתרת דמי השכירות

מומלץ מאוד לקבל במעמד החתימה על החוזה (ועוד לפני מסירת המפתחות לדירה) המחאות עבור יתרת דמי השכירות לכל תקופת השכירות. יש לבדוק היטב שההמחאות מולאו ונחתמו כראוי. אין לקבל המחאות של צד שלישי לא מוכר.

הבטחת ביצוע תשלומים שונים

יש לוודא שחשבונות הנוגעים לדירה ו/או הנובעים מן השימוש בה - כגון חשבונות חשמל, גז, טלפון, מים וארנונה - יועברו על שמו של השוכר, כך שהשוכר יירשם אצל הגורמים הרלבנטיים כחייב בתשלומם. בנוסף, למען הזהירות ולהבטחת ביצוע התשלומים לוועד הבית ולגורמים כנ"ל, יש לקבל מהשוכר, במעמד החתימה על החוזה, המחאות "פתוחות" ללא סכום או תאריך לפקודת הגורמים הנ"ל.

ערבים ובטחונות

ערבות בנקאית - הוא הבטוחה הטובה ביותר, אולם בשל העלויות הכרוכות בהעמדתה היא לא כל כך נפוצה כשמדובר בהשכרת דירות מגורים (שאינן דירות יוקרה). שטר חוב - הוא בטוחה טובה, אולם יש לוודא כי הוא נוסח כראוי, כי מולאו בו כל הפרטים הנדרשים וכי הוא נחתם הן ע"י השוכר/ים והן ע"י הערב/ים. ערבים - מומלץ להחתים שני ערבים על ערבות לטובת המשכיר. אין לקבל כל אחד כערב ויש לבדוק ולוודא כי לערבים יש את היכולת הכלכלית לשלם את דמי השכירות ושאר התשלומים בהתאם לחוזה השכירות - שאם לא כן על זה נאמר "ערבך ערבא צריך".

האמור לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי משום סוג שהוא ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין.

 

 

קוראים יקרים! הנכם מוזמנים להפנות שאלות לעורך הדין אלון רייסר דרך מערכת האתר באמצעות המייל: editor.aish.co.il@gmail.com