גליונות קודמים: סרטונים קצרים על פרשת השבוע
This Week's Parsha

שמות

שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה
תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי

ויקרא

ויקרא
צו
שמיני
תזריע
מצורע
אחרי מות
קדושים
אמור
בהר
בחוקתי

במדבר

במדבר
נשא
בהעלותך
שלח
קרח
חקת
בלק
פנחס
מטות
מסעי

דברים

דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים
וילך
האזינו
וזאת הברכה