לו היו מקימים את "שדרת הכוכבים" של האומה שלנו, אין ספק שאברהם אבינו היה במקום הראשון. הוא הכי משפיע, עד עצם היום הזה. הוא התחיל את התרבות שלנו. פרשת השבוע מציעה כמה הסברים לבחירה באברהם. הנה אחד מהם: אחרי שאנשי מגדל בבל ניסו לבנות מגדל חזק ויציב שיפרסם את שמם לנצח, מגיע אברהם. הוא בונה אוהל פשוט וזמני, אבל אוהל שפתוח לארבעה פתחים כדי לקבל אורחים. בפרשה הוא ממש מתאמץ כדי לזכות ולדאוג לצרכים של האחר. הוא מראה שהעיקר אינו לבנות בית מרשים, העיקר הוא התוכן שבתוך הבית. הכנסת האורחים, החסד, דרך ארץ, היחס לזולת – זה הופך להיות ה"אודישן", המבחן המוביל לאורך ספר בראשית. בהמשך גם רבקה אמנו תיבחר לתפקיד רק בגלל היחס שלה למי שרוצה לשתות ליד הבאר. כך מסביר הרב ירוחם ליבוביץ את הבשורה הזו: "אברהם אבינו מבשר על מהפכה: הוא האדם הראשון ביקום שכל שאר האנשים חשובים בעיניו". שבת שלום