פרשת חוקת מדברת על הפרה האדומה שבה השתמשו בימי המקדש. אפר הפרה האדומה מייצג את הפרדוקס המושלם – הוא טיהר את מי שהיה טמא, אבל הייתה לו גם השפעה הפוכה בדיוק: אם מישהו היה טהור, האפר היה מטמא אותו.

שלמה המלך ידוע באמירתו על מצווה זו: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני". הוא הצליח להבין את ההיגיון שעומד מאחורי כל מצוות התורה – מלבד המצווה הזאת. מכאן הסיק שלמה המלך, שלמרות שאנחנו יכולים לנסות להבין את טעמי המצוות, השורה התחתונה היא שאנחנו עושים אותן "כי כך ציווה אותנו ה'".

אם זאת האמת, מתעוררת השאלה, למה יש למצוות רבות כל כך תועלת ברורה וניכרת לעין – לדוגמא, 'מילוי המצברים' שמעניקה לנו השבת, או המִשמעת העצמית שאנו רוכשים על ידי שמירת הכשרות?

ובכן, את אותן שאלות היינו יכולים לשאול לגבי בריאותנו הפיסית. למשל, מובן שהגוף שלנו זקוק לויטמין C, אבל למה ה' הכניס ויטמין C לתוך תפוזים טעימים? למה הוא לא ברא קפסולות של ויטמין C, או הכניס את כל הוויטמינים החיוניים לתוך מאכל סתמי אחד כמו דייסת אורז???

התשובה היא שה' ברא אותנו עם דחף לחפש אחר משמעות וסיפוק. אז בעוד שוויטמין C הוא צורך חיוני, האלוקים רצה לתת לנו אותו בצורה הנעימה ביותר שאפשר. אם כן, טעמו של התפוז הוא סיבה נהדרת לאכול תפוזים – אבל לא הסיבה האמיתית!

כך גם עם בריאותנו הרוחנית: למרות שאנחנו נהנים מהתועלות הפרקטיות של המצוות, הסיבה האמיתית שבשלה אנו שומרים אותן היא "כי ככה אמר האלוקים". כשאנחנו עושים את זה, קרבת האלוקים שלנו מתעלה לדרגה גבוהה בהרבה של אהבה ונאמנות. ובסופו של דבר, זהו הטעם הטוב ביותר שיכול להיות.