פרשת במדבר נפתחת במִפקד של בני ישראל. אפשר היה לחשוב שזה "הופך את האנשים למספרים", אבל למעשה, המפקד מלמד שכל יהודי חשוב. המקובלים מסבירים שכפי שיש 600,000 אותיות בתורה (כולל הרווחים שבין המילים), וספר התורה פסול אפילו אם חסרה בו אות אחת ויחידה - כך גם עם ישראל צריך שכל אנשיו יפעלו יחד.

ובכן, אם כל יהודי חשוב כל כך, למה ממשיכה פרשת השבוע לתאר את תפקידו המיוחד של שבט לוי? האם אין כאן אפליה? האם רק בגלל שיצא למישהו להיוולד בשבט הזה, הוא שווה יותר?

האמת היא שכל בני האדם חשובים באותה מידה. יש אנשים שנולדו חכמים יותר, ואחרים מוכשרים יותר בתחום זה או אחר. אבל זה לא הופך אף אדם ל'טוב יותר'.

המפתח לחיים הרמוניים הוא, שכל אחד ימצה את יכולתו, ויתקבל בעיני האחרים כשווה בין שווים.

מספרים על הרב שלמה זלמן אויערבך, מגדולי רבני ירושלים, שביקש באחד הערבים מבני קהילתו להמתין, ולא להתחיל את התפילה עד שמטאטא הרחובות יגיע. הרב אויערבך הסביר: "אדם זה מסור מאוד לכיבוד רחובות ירושלים. הלוואי שהעבודה שלי הייתה מתבצעת מתוך כוונה טהורה כזאת!"

אז לפני שאנחנו מסתכלים על מישהו אחר, נזכור שלכל אדם יש תרומה אישית, חשובה, שרק הוא יכול לתרום.