בפרשת וישב, יוסף מושלך על ידי אחיו אל הבור. התורה מתארת את הבור כ"ריק, אין בו מים".

הניסוח הזה מוזר: אם הפסוק אומר שהבור ריק, למה הוא צריך להגיד גם שאין בו מים?

התשובה היא שאין דבר כזה בור ריק לחלוטין. על פי חוקי הטבע, אין מצב של ואקום, תמיד ימהר דבר-מה למלא את הרִיק. ובמקרה שלנו, ב"בור הריק" אמנם לא היו מים, אבל היו דברים מסוכנים אחרים, כמו נחשים ועקרבים.

הרעיון הזה מתגלה גם בחיינו האישיים. "בור בלי מים" מסמל חיים בלי תורה, שלעיתים קרובות נמשלת למים. אין דבר כזה "להיות ניטראלי". תמיד יהיה משהו שיהפוך להיות האלוהים שלנו ומתווה דרכנו. השאלה היא: מה זה יהיה? האם נמלא מראש את החלל באלמנט חיובי וטוב? או, שניתן לאלמנט אחר כלשהו – אולי מסוכן – לקבוע את תפיסותינו והרגלינו?

כשאיומי הטרור חובקי עולם, אני נזכר באימרה: "כל מה שצריך הרע כדי לנצח, הוא שהטובים לא יעשו כלום."

כן, הטבע לא סובל ריק... ואותו חוק חל גם על המטאפיזי. אז בואו נמלא את החלל שמקיף אותנו – במעיין הנפלא והשופע של התורה.