פרשת וישלח מספרת כיצד נאבק יעקב במלאך, ואחר כך שאל אותו שאלה יוצאת דופן: "הגידה נא שמך."

הספורנו, אחד מגדולי מפרשי המקרא שחי במאה ה-16 באיטליה, מסביר שהמלאך משקף את היצר הרע, הכוח המושך להתנהגות שלילית.

היצר הרע מנסה תמיד את האדם בתחום שבו הוא זקוק לשיפור. לכן, כששאל יעקב את המלאך איך קוראים לו, הוא בעצם שאל – "באיזה תחום אתה מנסה אותי?" יעקב רצה לדעת במה הוא צריך להשתפר.

המלאך עונה ליעקב את התשובה הבאה: "למה זה תשאל לשמי?" – ובמלים שלנו, "למה אתה צריך לדעת איך קוראים לי? אל תשאל."

התגובה הזו מגלה לנו טפח מדרכיו של יצר הרע – הוא תמיד מנסה למנוע מאיתנו לראות את האמת!

פן אחר לאותה תשובה - היצר הרע אמר: "אין לי שֵם – אני כלום". או, במלים אחרות, המשיכה של האדם להתנהגות בלתי מרוסנת היא רק אשליה.

זה מלמד אותנו לקח חשוב לחיים. כשאנחנו נאבקים לעשות את הנכון והראוי – כלומר, לא לרמות, לא להיות ביקורתי כלפי הזולת וכד' – ואנחנו שומעים את הקול הקטן הזה שמקטר לנו בתוך הראש, זה הזמן שבו אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו שליצר הרע 'אין שֵם' – הוא סתם בלוף, ואנחנו יכולים להמשיך ישר ולהתעלם ממנו.

מספרים על הצדיק, החפץ חיים, שעמד לקום מהמיטה בבוקר חורפי קפוא, ואז התחיל להתווכח איתו היצר הרע: "תישאר במיטה – אתה אדם זקן!" בנקודה זו קפץ החפץ חיים מהמיטה וענה לו: "אולי זה נכון, אבל אתה זקן עוד יותר! – ואם זקן כמוך היה יכול לקום לעבוד בבוקר כזה, אין שום סיבה שאני לא אעשה זאת..."