בתחילת פרשת חיי שרה, אנחנו מוצאים את אברהם אבינו בסיטואציה קשה מאוד. זה עתה הוא עבר את הלחץ הנורא של עקידת בנו על המזבח, עם הצניחה הרגשית שבאה מייד אחר כך, בעקבות הוראתו של האלוקים שלא להמשיך עד הסוף... וכדי להוסיף על מערבולת הרגשות, חוזר אברהם הביתה ומגלה שאשתו האהובה, שרה, נפטרה.

כאילו שלא די בכך, עכשיו צריך אברהם לקנות חלקת קבר מאדם בשם עֶפרון, שמנצל את אברהם ודורש ממנו מחיר מופקע. לאברהם יש כל סיבה בעולם להתרגז, לאבד סבלנות, ולתקוף את עֶפרון.

אבל אברהם – אביר החסד – נוהג בעפרון במלוא הכבוד וההערכה. אברהם מבין שזה שהוא סובל, לא נותן לו שום הצדקה לגרום סבל לזולתו.

התלמוד אומר שה' העמיד את אברהם בעשרה ניסיונות לבחון את אישיותו. באופן כללי, הניסיונות הללו תוכננו כולם לחתור נגד נטייתו הטבעית של אברהם לחסד – כדי לחזק את הצד החלש שלו – קשיות לב. לכן, הניסיון האולטימטיבי היה האנטיתזה של מידת החסד: עקידת יצחק.

אבל, על פי רבנו יונה, קניית חלקת הקבר מידי עפרון – שם הוא הגיע לגבהים על אנושיים של סבלנות וחסד – היא שהייתה ניסיונו הגדול ביותר של אברהם.

הרעיון הוא, שכדי להפוך לאדם גדול באמת, חוץ מעבודה על התחומים החלשים שלנו, אסור לנו לשכוח לבסס ולחזק עוד את הנקודות החזקות שלנו.