1. אילו ארבעה סוגי משקעים מוזכרים בפסוק אחד?

  מטר, טל, שעירים (מלשון סערה) ורביבים (טיפות גשם) מוזכרים כולם בדברים לב ב.
 2. איזו אות בפרשה זו נכתבת כמילה שלמה?

  האות ה – במשמעות 'האם...?" נכתבת כמילה בפני עצמה בדברים לב ו.
 3. איזה איבר מגוף האדם מופיע בפרשה זו, אך אינו מופיע שוב בכל התורה?

  "אישון" העין מוזכר בדברים לב י, אך לא מופיע שוב בכל התורה.
 4. איזה עוף מוזכר בפרשה זו?

  הנשר מוזכר בדברים לב יא.
 5. אילו חמישה כינויים לבעלי חיים מוזכרים בפסוק אחד בפרשה זו?

  הפסוק בדברים לב יד מזכיר בקר, צאן, כרים (כבשים מפוטמים), אילים ועתודים (תיישים).
 6. מהן שתי הערים העתיקות המופיעות באותו פסוק?

  בפסוק לב בפרק יב מופיעות הערים סדום ועמורה.
 7. בסופה של שירת האזינו התורה אומרת: "ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל" (דברים לב מה). מהם שני המקומות הנוספים בתורה בהם נכתב הביטוי "ויכל משה" כדי לתאר משהו שמשה סיים?

  1. בפרשת כי תשא, כשמסופר שלאחר שמשה סיים לומר את דבריו לעם ישראל הוא כיסה את פניו במסווה, נאמר "ויכל משה מדבר אתם" (שמות לד לג). 2. בפרשת פקודי, כשהושלמה הכנת המשכן, נכתב: "ויכל משה את המלאכה" (שמות מ לג).
 8. א. איזה אירוע בפרשה זו התרחש "בעצם היום הזה"? ב. אילו שלושה אירועים נוספים התרחשו "בעצם היום הזה"? ג. ביחס לאילו חגים מופיע הביטוי?

  א. ה' ציווה על משה לעלות על הר נבו "בעצם היום הזה" ולצפות על ארץ ישראל (ויקרא לב מח). ב. אותן מילים משמשות גם ב: 1. פרשת נח, כשנח נכנס לתיבה עם בני משפחתו (בראשית ז יג). 2. בפרשת לך לך, כשאברהם מל את כל בני ביתו (בראשית יז כג,כו). 3. בפרשת בא, כשאלוקים הוציא את בני ישראל ממצרים (שמות יב יז). ג. הביטוי מופיע גם בפרשת אמור ביחס ליום הכיפורים (ויקרא כג כח,כט,ל) ושבועות (ויקרא כג כא). וכן נמצא ביטוי דומה ("עד עצם היום הזה") בקשר לרשות לאכול דגן חדש ביום השני של חג הפסח (ויקרא כג יד).