1. מה מיוחד בשמה של פרשה זו?

  פרשה זו היא היחידה שנושאת שם זהה לשמו של ספר שלם בתנ"ך – ספר שופטים.
 2. מהי הפעם הראשונה בה מוזכרים בתורה שוטרים?

  בפרשת שמות, מוזכרים השוטרים שפיקחו על העבדים במצרים (שמות ה ו).
 3. פרשה זו עוסקת באיסור בניית מצבה כדי לעבוד את ה' (דברים טז כב). לפני מתן תורה, הייתה מותרת בניית מצבות (רש"י – דברים טז כב). מי בנה שתי מצבות בחומש בראשית?

  בפרשת ויצא, יעקב הקים מצבה אחרי שהוא חלם על מלאכים שעולים ויורדים בסולם (בראשית כח יח). בפרשת וישלח, יעקב מקים מצבה שנייה אחרי שה' שינה את שמו לישראל (בראשית לה יד).
 4. איזה איסור בפרשה זו עוסק בסוסים?

  אסור למלך להרבות לעצמו סוסים (דברים יז טז).
 5. איזו מצווה בפרשה זו נעשית בלחי של בעל חיים?

  בכל פעם ששוחטים בהמה, צריכים לתת לכהנים את הזרוע, הלחי והקיבה (דברים יח ג).
 6. איזו מצווה בפרשה זו מזכירה יער?

  התורה מביאה כדוגמא לרצח בשוגג מצב שבו מישהו הרג בטעות אדם ביער (דברים יט ה).
 7. איזו מצווה בפרשה זו קשורה ל"תמול שלשום"? איזו מצווה נוספת בתורה כוללת את המילים "תמול שלשום"?

  אדם מוגדר כרוצח בשוגג, אם הוא לא גילה סימני שנאה לנרצח "מתמול שלשום" (דברים יט ד,ו). בפרשת משפטים, התורה אומרת ששור נחשב מועד לנגיחה אם הוא נגח "מתמול שלשום" (שמות כא כט,לו).
 8. איזו מצווה בפרשה זו מזכירה את המספר 3 – בחמישה מקרים שונים?

  המספר 3 מופיע חמש פעמים בהלכות ערי מקלט לרוצחים בשוגג: (1-2) שלוש ערים מוקמות בתוך הארץ (דברים יט ב, יט ז). 3. צריכים לחלק את הארץ לשלושה חלקים כדי לפזר באופן שווה את הערים (דברים יט ג). 4-5. כשגבולות הארץ יתרחבו, יתווספו שלוש ערי מקלט על הערים הקיימות (דברים יט ט).
 9. היכן מוזכרים בפרשה זו המספרים 1, 2 ו-3 בפסוק אחד?

  התורה אומרת שעד אחד אינו כשר לעדות; רק עדותם של שניים או שלושה עדים מתקבלת (יט טו).
 10. אילו שני איסורים בפרשה זו כוללים עצים?

  אסור לטעת עץ ששימש לעבודה זרה (אשרה), או כל עץ בסמוך למזבח ה' (דברים טז כא). בזמן מלחמה, מותר לכרות רק עצי סרק שאינם נושאים פירות מאכל (דברים כ יט-כ).