1. מהו המקום המופיע בפרשתנו אשר שמו זהה לשם אחד מקרוביה של רבקה אמנו?

  שמו של אחד המקומות שמופיע בדברים א א הוא לבן, וזה גם שמו של אחיה של רבקה (בראשית כד כט).
 2. אילו שתי מתכות מוזכרות בפרשה זו?

  שמו של אחד המקומות המוזכרים בדברים א א הוא "די זהב". על ערשו של עוג נאמר שהוא עשוי ברזל (דברים ג יא).
 3. באילו שני הקשרים מוזכר המספר 11?

  בני ישראל היו במרחק "אחד עשר יום" מחורב (דברים א ב). משה מדבר אל בני ישראל בחודש ה"עשתי עשר" (האחד עשר) של השנה (במדבר א ג).
 4. באילו שני הקשרים מוזכר המספר 1,000?

  משה מברך את בני ישראל "יוסף עליכם ככם, אלף פעמים" – שהם יהיו פי 1,000 יותר (דברים א יא). משה מסביר שהוא היה זקוק לעזרה בהנהגת העם, ומינה שופטים שונים, כולל "שרי אלפים" (דברים א טו).
 5. איזה עם זר מוזכר בפרשה זו שתים עשרה פעמים, ואיזו ארץ זרה מוזכרת שלוש עשרה פעמים?

  האמוריים מוזכרים 12 פעמים, וארץ הבשן מוזכרת 13 פעמים.
 6. איזה עם מדומה בפרשה זו לחרק כלשהו? היכן עוד מוזכרת בתורה קבוצה מסוימת של אנשים שהושוותה לחרקים?

  האמוריים דומו לדבורים, בשל הדרך בה הם תקפו את בני ישראל שניסו להיכנס לארץ כנען לאחר מקרה המרגלים (דברים א מד). בפרשת שלח, המרגלים נראו בעיני עצמם כמו חגבים לעומת הענקים שחיו בכנען (במדבר יג לג).
 7. מי מוזכר בפרשה זו בפעם הראשונה מאז פרשת וירא, ומי מוזכר בה לראשונה מאז פרשת וישלח?

  לוט מופיע בפרשה זו בפעם הראשונה מאז פרשת וירא (דברים ב ט). שמו של עשיו שלא הוזכר מאז פרשת וישלח, מופיע בפרשתנו פעמים רבות (דברים ב ד).
 8. היכן מוזכר שלג בפרשה זו?

  הפסוק אומר שהאמוריים קראו להר חרמון בשם "שניר". על פי רש"י משמעות המילה שניר היא "שלג" בגרמנית ובכנענית. עד היום מכוסה חלקו העליון של הר החרמון בשלג.
 9. מהם ארבעת המקומות בפרשה זו שבהם נאמר לא לפחד?

  א. קודם לשליחת המרגלים, משה אומר לעם ישראל "אל תירא ואל תחת" לרשת את ארץ ישראל (דברים א כא). ב. ה' אומר למשה "אל תירא" להילחם בעוג (דברים ג ב). ג. משה מצווה על יהושע לא לפחד ממלכי כנען (דברים ג כב). ד. כשמשה ממנה שופטים הוא אומר להם "לא תגורו" מפני איש (דברים א יז).
 10. מהם שלושת המקומות בחומש בראשית שבהם ה' אומר למישהו לא לפחד?

  א. בפרשת לך לך, אלוקים אומר לאברהם לא לפחד משום שהוא יגן עליו ויתן לו שכר רב (בראשית טו א). ב. בפרשת תולדות, ה' מעודד את יצחק במילים "אל תירא", אחרי שליצחק היו מספר מריבות עם הפלישתים על הבארות (בראשית כו כד). ג. בפרשת ויגש, ה' מרגיע את יעקב לא לפחד לעזוב את כנען ולרדת מצרימה (בראשית מו ג).
 11. אילו ששה שמות של ספרים מהתנ"ך מופיעים בפרשה זו?

  דברים (דברים א א), במדבר (דברים א א), איכה (דברים א יב), יהושע (דברים א לח), ויקרא (דברים ג יד) ומלכים (ויקרא ג כא).