1. שמו של מי מופיע כמעט בכל פרשה בספרים שמות, ויקרא ודברים – אבל לא בפרשה זו?

  שמו של משה לא מופיע בפרשה זו. פרשת תצווה היא הפרשה היחידה בחומשים שמות, ויקרא ודברים שבה שמו אינו מוזכר. הטעם לדבר מופיע בזוהר (פרשת פנחס): משה אמר לה' "ועתה, אם תשא [תסלח] חטאתם, ואם אין [לא], מחני נא מספרך אשר כתבת" (שמות לב לב). דבריו של צדיק מתמלאים, אפילו אם הם נאמרים בלשון תנאי. ולכן, למרות שה' סלח לבני ישראל, משה "נמחה" מפרשת תצווה.
 2. איזה בגד מבגדי הכהונה מתואר בפרשה זו במילה "עבות", שפירושה קלוע? איזה פריט נוסף בתורה מתואר באותה המילה?

  בפרשה זו, הטבעות המחברות את החושן לאפוד שזורות "מעשה עבות" (שמות כח כב). וכן ענפי ההדס שנלקחים בחג הסוכות נקראים "ענף עץ עבות" (ויקרא כג מ), מכיוון שרצף שלשות העלים היוצאים מנקודה אחת נראה כמו צמה קלועה.
 3. איזו אמת מידה משמשת למדידת חפץ אחד בלבד בתורה כולה?

  זרת - שגודלה חצי אמה - היא מידת האורך והרוחב של חושן הכהן הגדול (שמות כח טז). מידה זו לא חוזרת שוב עבור שום פריט אחר בתורה.
 4. איזו מאבני החושן של הכהן הגדול נקראת בשם זהה לארץ המוזכרת בנביאים?

  האבן הראשונה בשורה הרביעית נקראת תרשיש (שמות כח כ). ארץ תרשיש מוזכרת פעמים רבות בתנ"ך. בולטת במיוחד הפעם בה הנביא יונה מנסה להימלט באנייה המפליגה לתרשיש (יונה א ג).
 5. מה משותף לציץ ולחושן של הכהן הגדול וגם לציצית?

  לציץ, לחושן ולציצית יש פתיל תכלת. החושן מחובר לאפוד בפתיל תכלת (שמות כח כח). הציץ מחובר למצח הכהן הגדול בפתיל תכלת (כח לז), ולציצית צריך להיות פתיל תכלת (במדבר טו לח).
 6. מהו המונח שמתאר את ההבדל בין חלקיו השונים של עם ישראל, אשר מופיע לראשונה בפרשה זו?

  בפרשה זו מופיעה לראשונה המילה 'שבט', שבאה לתאר את חלקיו השונים של עם ישראל (כח כא).
 7. מהם שני המינים, מתוך שבעת המינים בהם השתבחה ארץ ישראל, שמופיעים בפרשה זו?

  בפרשה זו מוזכרים זיתים ורימונים. שמן הזית שימש להדלקת המנורה (שמות כז כ), ורימוני צמר היו מחוברים לשולי מעילו של הכהן הגדול (כח לד).
 8. מהם חמשת הדברים שנעשו באופן מתמיד במשכן? (5 תשובות)

  חמשת הדברים הם: אחד מנרות המנורה בער תמיד (שמות כז כ). הכהן הגדול לבש תמיד את החושן בבואו אל הקודש (כח כט). הציץ נמצא תמיד על מצח אהרון (כח לח). קרבן התמיד היה מוקרב פעמים ביום – בוקר ואחר הצהריים – לזכות העדה כולה (כט לח) וכן קטורת התמיד הועלתה בכל יום (ל ח).
 9. איזה פריט שמתואר בפרשת תרומה היה צריך להיראות תמיד?

  לחם הפנים היה צריך להיות תמיד על שולחן הזהב במשכן (שמות כה ל).
 10. מהן שלוש העבודות בפרשה זו שהיו נעשות "בין הערבַּיִם"?

  שלוש עבודות שהיו צריכות להיעשות "בין הערבַּיִם" הן: קרבן התמיד השני (שמות כט לט), הדלקת המנורה ושריפת הקטורת (ל ח).
 11. מהם שלושת הדברים הנוספים בתורה שנעשו "בין הערבַּיִם"? (3 תשובות)

  בשלושה מקומות התורה אומרת שאת קרבן הפסח צריכים להקריב בי"ד בניסן בין הערבַּיִם (שמות יב ו, ויקרא כג ה, במדבר ט ה). גם את קרבן פסח שני צריכים להקריב בי"ד באייר בין הערבַּיִם (במדבר ט יא). בפרשת בשלח, בעקבות בקשתם של עם ישראל לקבל אוכל, ה' הבטיח להאכיל אותם בשר בין הערבים (ולחם בבוקר – שמות טז יב).
 12. באיזה הקשר מוזכר יום כיפור בפרשה זו?

  הפסוק האחרון בפרשה אומר שפעם בשנה, אהרון הכהן יכפר על קרנות המזבח בקדש הקדשים (שמות ל י).