1. למה קוראים בפרשתנו "מורשה" (מלשון ירושה). מה עוד נקרא בתורה "מורשה"?

  בפרשה זו, ארץ ישראל נקראת מורשה (שמות ו ח). בפרשת וזאת הברכה התורה עצמה נקראת מורשה (דברים לג ד).
 2. איזה סבא ונכד חיו מספר זהה של שנים?

  לוי ונכדו עמרם חיו שניהם 137 שנים (שמות ו טז, כ).
 3. בני הזוג הנשואים בפרשתנו, ששמותיהם מתחילים באותה האות?

  של אהרן ואשתו אלישבע מתחילים שניהם בא' (שמות ו כג).
 4. מיהו אבי אבותם של כל מלכי יהודה, ושל כל הכהנים הגדולים מלבד אחד?

  עמינדב אביהם של נחשון ואלישבע (אשת אהרן) היה אבי אבותיו של המלך דוד (רות ד כ-כב) ושל כל הכהנים הגדולים מלבד אהרן (שמות ו כג).
 5. למי בפרשתנו יש שם זהה לעיר עתיקה בישראל?

  חברון הוא שמה של עיר עתיקה בארץ, וכן שמו של הבן השלישי של קהת (שמות ו יח).
 6. אילו חלקי גוף מוזכרים בפרשה? (7 תשובות)

  הפרשה מזכירה: זרוע, יד, לב, כף יד, עיניים, אצבע ושפתיים. (1) ה' מבשר למשה שהוא יגאל את בני ישראל "בזרוע נטויה" (שמות ו ו). (2) יד מוזכרת מספר פעמים, בעיקר ביחס ליד ה' שתעניש את המצרים (למשל בשמות ז ד). (3) לב מופיע מספר פעמים ביחס להקשיית לבו של פרעה (הפעם הראשונה מופיעה בשמות ז ג). (4) משה מודיע לפרעה שהוא יפרוש את כפיו כדי לעצור את מכת הברד (שמות ט כט). (5) ה' אומר למשה לקחת מלוא חופניו פיח ולהשליכו לעבר השמים "לעיני פרעה" (שמות ט ח). משה אומר על עצמו שהוא "ערל שפתיים" (שמות ו יב,ל).
 7. באיזה הקשר מוזכר בפרשה זו תנור?

  הצפרדעים קפצו לתוך תנורי המצרים (שמות ז כח).
 8. היכן מוזכר בפרשה זו כבשן? מהם שני המקומות הנוספים בהם התורה מזכירה כבשן?

  בפרשה זו משה לוקח פיח מהכבשן ומשליכו לשמים, כדי להתחיל את מכת שחין (שמות ט ח,י). בנוסף - בפרשת וירא, לאחר חורבן סדום, עלה מהעיר קיטור בדומה לזה העולה מכבשן (בראשית יט כח). בפרשת יתרו, התורה מספרת שהעשן שעלה מהר סיני היה כמו עשן העולה מכבשן (שמות יט יח).
 9. באיזה הקשר מוזכרים גמלים בפרשתנו?

  הגמלים מתו במכת דבר (שמות ט ג).
 10. אל מי מתייחסת התורה בתור אחות של מישהו אחר, בפרשה זו? למי עוד מתייחסים בחומש שמות בתור אחותו של מישהו?

  הפרשה מתייחסת לאלישבע כאחותו של נחשון בן עמינדב (שמות ו כג). כמו כן, כשמִרים שרה תשבחות לאלוקים לאחר קריעת ים סוף, התורה מכנה אותה אחות אהרן (שמות טו כ).
 11. מי נקראת בחומש בראשית אחות של מישהו? (5 תשובות)

  בפרשת בראשית, התורה אומרת שאחות תובל קין היא נעמה (בראשית ד כב). בפרשת תולדות התורה מתייחסת לרבקה כאל אחות לבן (בראשית כה כ), ואל מחלת (בשמת) כאחות נביות (בראשית כח ט, לו ג). בפרשת וישלח התורה מתארת את משפחת עשיו ואומרת שתמנע היא אחות לוטן (בראשית לו כב). בפרשת ויגש, סרח בת אשר מכונה אחותם של בני אשר (בראשית מו יז).