1. בני ישראל במצרים אולצו לייצר לבנים (שמות א יד). באיזה הקשר מוזכרות לבנים בפעם הראשונה בתורה?

  לבנים מוזכרות לראשונה בפרשת נח, כשבני האדם יצרו לבנים כדי לבנות את מגדל בבל (בראשית יא ג).
 2. היכן עוד מלבד בפרשתנו, מיילדות עוזרות בלידה? (2 תשובות)

  בפרשת וישלח מיילדת עוזרת לרחל ללדת את בנימין (בראשית לה יז). בפרשת וישב, מילדת עוזרת לתמר אשת יהודה ללדת את פרץ וזרח (בראשית לח כח).
 3. באיזה הקשר מופיע המספר שלוש בפרשה זו? (2 תשובות)

  אמו של משה הסתירה אותו במשך שלושה חודשים לפני שהניחה אותו בתיבה ביאור (שמות ב ב). בסוף הפרשה, משה ואהרן מבקשים מפרעה לתת לבני ישראל לצאת לדרך של שלושה ימים במדבר כדי לזבוח לה' (שמות ה ג).
 4. מי בורח בפרשתנו? באילו שני מקומות בתורה כתוב במפורש שמישהו ברח?

  בפרשה זו, משה בורח מפרעה אחרי שהתגלה שהוא הרג את המצרי (שמות ב טו). בפרשת ויצא, יעקב בורח מלבן (בראשית לא כא), ובפרשת לך לך, הגר בורחת משרה (בראשית טז ו). [למרות שגם יעקב ברח מעשיו, התורה לא כותבת זאת בפירוש].
 5. למי קורא אלוקים בפרשה זו בחזרה על שמו? מי עוד בתורה נקרא בחזרה על שמו? (2 תשובות). מיהו הנביא היחיד שאלוקים קורא לו בחזרה על שמו?

  בפרשה זו, ה' חוזר על שמו של משה כשהוא קורא לו מתוך הסנה הבוער (שמות ג ד). בשאר התורה: בפרשת ויגש ה' קורא, "יעקב יעקב" בדרכו למצרים (בראשית מו ב), ובפרשת וירא, כשאברהם עוקד את בנו, המלאך (ולא אלוקים עצמו) חוזר על שמו של אברהם ומורה לו לא לפגוע בבנו (בראשית כב יא). בנביאים, ה' חוזר על שמו של שמואל כשהוא מדבר אליו בפעם הראשונה (שמואל א, ג י).
 6. מי נקרא לוי בפרשה זו?

  אהרן נקרא לוי (שמות ד יד).
 7. מי נקרא כהן בפרשה זו?

  יתרו נקרא כהן (שמות ב טז).
 8. מהם חמשת הפסוקים הרצופים בפרשה זו אשר מתחילים באותה מילה?

  בפרק ג, הפסוקים יא-טו מתחילים כולם במילה "ויאמר".
 9. באיזה הקשר מוזכר שלג בפרשה?

  התורה אומרת שידו של משה הייתה לבנה "כשלג" כשה' הטיל בה צרעת (שמות ד ו).
 10. הקש שימש את בני ישראל במצרים כדי לייצר לבנים (שמות ה יב). היכן עוד מוזכר קש בחומש שמות?

  בפרשת בשלח, טביעת המצרים בים סוף הושוותה לקש (שמות טו ז).