1. איזו פרשה, מלבד פרשת יתרו, קרויה על שמו של אדם שאינו מקרוביו של אברהם אבינו?

  פרשות נח ובלק נקראות על שמם של אנשים שאינם קרוביו של אברהם.
 2. מי עוד, חוץ ממשה, הוא חתן של יתרו?

  בפרשת וארא התורה מספרת שאלעזר בן אהרון נישא לבת פוטיאל (שמות ו כה). רש"י מונה את פוטיאל כאחד משבעת שמותיו של יתרו (רש"י - שמות יח א).
 3. מיהם שני בני הדודים שמופיעים בפרשה זו שרק 10 מבדיל ביניהם?

  אליעזר בן משה ואלעזר בן אהרון הם בני דודים. רק האות י' מבדילה בין שמותיהם – וערכה הגימטרי של י' הוא 10!
 4. מיהם שני האנשים בתורה – האחת נקבה והשני זכר, האחת יהודייה והשני לא – ששמותיהם זהים (מלבד תוספת ה' לנקבה) ובעלי משמעות זהה. אחד מהם מופיע בפרשתנו.

  שמותיהם של ציפורה אשת משה וציפור אביו של בלק (במדבר כב ב) זהים ובעלי משמעות זהה, בזכר ובנקבה.
 5. היכן מופיעים בפרשתנו נשרים?

  משה מזכיר לבני ישראל שאלוקים נשא אותם "על כנפי נשרים" (שמות יט ד. עיינו ברש"י להסברים על המשל)
 6. באיזה הקשר פרשתנו מביאה מצווה הקשורה ללבוש?

  בהכנות למתן תורה, בני ישראל מצווים לכבס את בגדיהם (שמות יט י).
 7. היכן מוזכרים מים בעשרת הדברות?

  הדיבר השני אוסר עלינו לעשות פסל וכל תמונה "....אשר במים" (שמות כ ג).
 8. מהם שני בעלי החיים שמוזכרים בעשרת הדברות?

  בדיבר העשירי נאמר שאסור לחמוד את השייך לרעך ובין השאר את "שורו וחמורו" (שמות כ יג).
 9. משמעותה של איזו מילה בפרשתנו (שם נרדף לשופר) היא קרן אייל?

  בפרשתנו, משמעותה של המילה "יובל" היא קרן אייל: "במשוך היובל, המה [בני ישראל] יעלו בהר". (שמות יט יג).
 10. איזה פסוק בפרשה זו מכיל את המילה "לא" ארבע פעמים?

  על פי חלוקת הפסוקים המקובלת, המצוות "לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך עד שקר" כתובות כולן בפסוק אחד (שמות כ יב).
 11. היכן מוזכרות מדרגות בפרשה זו?

  הפסוק האחרון בפרשה אומר שאסור לעלות אל המזבח במדרגות, אלא חייבים לבנות לו כבש (רמפה) (שמות כ כב).