1. מלבד הכתונת שיעקב הכין ליוסף, היכן עוד בתורה מדובר על הכנת כתונת? מי לבש כתונת פסים בנ"ך?

  כתונת היא אחד מפריטי הלבוש של הכהן (שמות כח ד). תמר, בתו של דוד המלך, לבשה כתונת פסים (שמואל ב' יג יט).
 2. בפרשתנו האחים הוציאו את יוסף מהבור. מתי הוצא שוב יוסף מתוך בור?

  כשיוסף נקרא לפרש את חלומו של פרעה הוציאו אותו מבור הכלא (בראשית מא יד).
 3. איפה בפרשה זאת אנשים מתעסקים עם עז (שתי תשובות)?

  האחים שחטו עז (שעיר) וטבלו בדמו את כתנתו של יוסף (בראשית לז לא). יהודה שלח לתמר גדי עזים בתור תשלום (בראשית לח כ).
 4. היכן מוזכר בפרשתנו לחם? (2 תשובות)

  אחרי שהאחים השליכו את יוסף לבור הם ישבו ואכלו לחם (בראשית לז כה). התורה מספרת שפוטיפר מינה את יוסף על כל ביתו חוץ מאשר "הלחם אשר הוא אוכל" (בראשית לט ו, ורש"י מסביר ש"לחם" זו אשתו).
 5. באילו שני מקרים שונים בפרשה זו פושטים בגד מאותו אדם?

  האחים פושטים את הכתונת מיוסף (בראשית לז כג). אשת פוטיפר מסירה את בגדו של יוסף כשהיא חושקת בו (בראשית לט יב).
 6. באיזה הקשר מישהו קורע את בגדו בפרשה זו? (2 תשובות) אילו אנשים נוספים קורעים את בגדיהם בחומש בראשית ומדוע?

  ראובן קורע את בגדיו כשהוא מגלה שיוסף כבר לא נמצא בתוך הבור (בראשית לז כט). יעקב קורע את שמלותיו כשהוא חושב שיוסף נהרג (בראשית לז לד). כל האחים קורעים את בגדיהם כשהגביע נמצא בשקו של בנימין (בראשית מד יג).
 7. לגבי מי אומרת התורה "וימאן" – לא הסכים לעשות משהו? (שתי תשובות). היכן אחד מהם מסרב שוב לעשות משהו, וגם אז התורה משתמשת במלה וימאן?

  יעקב ממאן להתנחם על "מותו" של יוסף (בראשית לז לה). יוסף מסרב להיענות לאשת פוטיפר (בראשית לט ח). יעקב מסרב לבקשתו של יוסף לשנות את אופן הנחת ידיו על אפרים ומנשה כשהוא בירך אותם (בראשית מח, יט).
 8. מי היה בפרשה זו ההיפך משמו בעיני אלוקים? מי עוד היה ההיפך משמו בעיני השם בספר בראשית?

  ער, בנו של יהודה, מתואר כ"רע בעיני ה' " (בראשית לח ז). וגם נח מצא חן בעיני ה'. (בראשית ו ח).
 9. היכן מוזכר המספר 3 בפרשה זו? (4 תשובות)

  לאחר שלושה חודשים מתגלה שתמר הרה (בראשית לח כד). בגפן שבחלומו של שר המשקים יש שלושה שריגים (ענפים), ובחלומו של שר האופים יש שלושה סלים, ולפי פתרון יוסף הם רומזים על שלושה ימים (בראשית מ י-יט). שלשה ימים עוברים מחלומם עד שפרעה משיב לכנו את שר המשקים ומוציא להורג את שר האופים (בראשית מ כ).