1. מיהו האדם שמכונה "ראשית" בספר בראשית?

  יעקב מכנה את ראובן בנו הבכור "ראשית אוני" (בראשית מט ג).
 2. איפה עוד מוזכר בחומש בראשית הביטוי "יום אחד" מלבד ביום הראשון של הבריאה? (2 תשובות).

  בבראשית כז מה, רבקה חוששת לשכל את שני בניה "יום אחד". בבראשית לג יג, יעקב מתחמק מלהמשיך את דרכו יחד עם עשיו בתירוץ שזירוז הילדים והצאן "יום אחד" עלול להזיק להם.
 3. בתהליך הבריאה השמש והירח אינם נזכרים בשמם אלא נקראים "המאורות הגדולים". באיזה פסוק בחומש בראשית מוזכרים גם השמש וגם הירח?

  השמש והירח מוזכרים בבראשית לז ט, בתיאור חלומו של יוסף.
 4. ה"תנינים" (חיות הים הגדולות) נבראו ביום החמישי (א כא). איפה עוד מוזכרת בתורה המילה תנין?

  בשמות ז י, מטהו של אהרון הפך בדרך נס לתנין (אולם כאן מסביר רש"י שמשמעות המילה תנין היא נחש).
 5. איזו אות מהאלף בית אינה מופיעה בתיאור הבריאה שבפרק הראשון?

  האות סמך מופיעה לראשונה רק בבראשית ב יא.
 6. הנחש פיתה את חווה לאכול מעץ הדעת. איפה עוד מופיע בתורה נחש? (4 תשובות).

  הנחש מוזכר בברכתו של יעקב לבנו דן (בראשית מט יז). בתיאור הסנה הבוער (שמות ד ג) מטהו של משה הופך לנחש. כשנחשים מכישים את בני ישראל במדבר (במדבר כא ו-ט), משה יוצר נחש נחושת. ובדברים ח טו, ה' מתאר כיצד הוא שמר על בני ישראל במדבר מפני נחשים.
 7. איזה תואר מתאר את אדם וחווה וגם את הנחש?

  התואר "ערום" מתאר את שלושתם. אדם וחווה מתוארים "ערומים" – מבגדים (בראשית ב כה). וגם הנחש נקרא "ערום" למרות שבהקשר הזה הכוונה לערמומי (בראשית ג א).
 8. למרות שהמילה פרי מוזכרת מספר פעמים בפרשה זאת, מהו הפרי היחיד ששמו מוזכר בה?

  התאנה היא היחידה ששמה מופיע בפירוש בפרשה (בראשית ג ז). אדם וחווה השתמשו בעליה כדי לכסות את עצמם.
 9. מה נמצא גם בקודש הקודשים של המשכן וגם ליד גן עדן?

  ה"כרובים" נמצאים בשני המקומות. במשכן היו אלה דמויות זהב שניצבו מעל לכפורת המכסה את ארון הקודש (שמות כה יח), ובפרשתנו הם הוצבו ממזרח לגן עדן כדי לשמור על הדרך לעץ החיים (בראשית ג כד).
 10. מיהן ארבע הנשים המוזכרות בפרשה זו?

  הנשים הן חווה, שתי נשותיו של למך עדה וצילה (בראשית ד יט), ונעמה אחותו של תובל קין (בראשית ד כב).
 11. איזה סבא ונכד מהפרשה מופיעים סמוך זה לזה בתפילת העמידה של ימות השבוע?

  אדם ונכדו אנוש (בראשית ה ג,ו) מופיעים בברכה "אַתָּה חוֹנֵן לְאָדָם דַּעַת, וּמְלַמֵּד לֶאֱנוֹשׁ בִּינָה", כשבתפילה השמות משמשים ככינויים למין האנושי בכללו.
 12. מי קרא בפרשה זו לעיר על שמו של אדם אחר? אילו ערים נוספות בתורה נקראו על שמם של בני אדם? (4 תשובות)

  קין קרא לעיר על שם בנו חנוך (ד יז). יאיר בן מנשה ונובח קראו לערים על שם עצמם (במדבר לב מא-מב). יתכן גם שהעיר שכם נקראה על שמו של אדם בשם זה (בראשית לג יח-יט).