לחצו כאן כדי לעבור לתחילת המאמר
הצטרפו לניוזלטר השבועי

לקבלת עדכונים באימייל
וירא(בראשית יח-כב)

במעלה הר העבודה

"והאלוקים ניסה את אברהם... קח את בנך... יחידך והעלהו לעולה..." (בראשית כב,א)

...ואנו מלווים את אברהם דור אחר דור, במעלה הר העקידה. ואנו צופים, זה אלפי שנים, שעה שהוא מעפיל אל פסגת חייו, אל מרומי האוורסט הפרטי שלו. צופים בו בכאב, מתבוננים בו בהשתאות, ובלב – השאלות כולן...

ועל כן, כל שנה בהגיענו לפרשה זו, אנו מזמנים את עצמנו אל חבורת פרשני הדורות, ה"מתכנסים", במטרה לנסות ולחדור אל גרעין הסוד. ברצון עז לפצח את צופן החידה הגדולה, לנסות ולגעת בשולי הר המוריה, שבאותן שעות עקידה גבהה פסגתו עד לב השמים.

וכך – בערך – מתנהלת "שיחתנו" עם פרשני הדורות, המשתתפים ב"סימפוזיון" המוקדש להבנת פרשה מופלאה זו.

וכה ישאל השואל:

"מה מתחולל פה? מה הדרישה האלוקית הזאת לקרבן אדם? כיצד מצַווה – מי שאמור להיות מקור המוסר, הטוב והצדק – האלוקים – לבחירו הזקן, לקטוע במו ידיו את תקוות חייו? איך בכלל מתקבלת על הדעת סיטואציה שכזאת, בה דורש האלוקים מן האדם להמית ולשחוט את הבן, שנולד לו בגיל מאה?"

"לא, לא!" – באה תשובת הפרשנות – "טעות בידך ידידנו הצעיר והשואל, שים לב, לפסוק הפותח את הפרשה: "והאלוקים ניסה את אברהם". מדובר כאן בניסיון. הפרשה מדגישה זאת באוזנינו בראשית דבריה. למען לא נטעה, לבל נחשוב, שאכן התכוון האלוקים להקרבת קרבן אדם בפועל, כאקט של אמונה עד כלות. כך פירש התלמוד (מסכת תענית) את דברי הנביא (ירמיהו י''ט, ה') האומר בשם ה': " אשר לא צִוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על לבי" – "לא עלתה על לבי" – זה יצחק בן אברהם". כלומר, לא עלתה על לבי (לב האלוקים) רעיון הקרבתו של יצחק. שעת העקידה היתה בסך הכל שעת ניסיון – רגע של מבחן.

"ניסיון?" – "מתפרץ" השואל – "ניסיון למי? מה תועלת תצמח לו לאלוקים ממעשה זה? וכי זקוק האלוקים לחיזוקי האמונה של אברהם, של בן אנוש?"

"חלילה!" – "מתערב" הרמב"ן (רבי משה בן נחמן, מגדולי פרשני התורה מן המאה ה-11) – "לא האלוקים זקוק לניסיון, כי אם האדם": "כי עניין הניסיון הוא לדעתי, בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו, אם ירצה יעשה, ואם לא ירצה לא יעשה, יקרא ניסיון מצד המנוסה, אבל המנסה יתב' (האלוקים) יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל, להיות לו שכר מעשה טוב, לא שכר לב טוב בלבד. ודע, כי השם צדיק יבחן: כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו, חפץ להצדיקו ויצווה אותו בניסיון. ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו. והנה כל הניסיונות שבתורה לטובת המנוסה".

"הבנת ידידי? אברהם זקוק לניסיון, כדי להפעיל את אישיותו".

"לא כל כך הבנתי. וכי גדולתו של אברהם לא הוכחה דיה? וכי לא עמד ב"מבחני הכושר" האלוקיים בכבוד, עד ליום זה? מדוע למתוח, לעת זקנה מופלגת, את מיתרי נפשו עד כדי התפקעות? האם טרם התקבלה על ידי האלוקים עובדת מסירותו ואמונתו של אברהם?"

"כנראה, אינך מכיר, אתה השואל, את מודל האדם במקרא. מן היום בו הועמד אדם הראשון במבחן עץ הדעת, זה תפקידו עלי אדמות: לעמוד בניסיון, להיות ער למבחנים התמידיים המוצבים בפניו, להתגבר על מכשולים רוחניים, לבחור באמת בכל מצב ומצב, מתוך ידיעה שעד יום מותו לא ינוח בשלווה בחיק תהילת המנצחים. כל ניצחון אישי מזמין לו קרב נוסף, הכופה עליו עוד מבחן".

"מוגזם לטעמי. מה זה תורם לאדם? מה תרמו לאברהם טלטלת הנפש וסערת הרוח, לתוכן הוטל בעת מעשה העקידה?"

"מלוא חופניים חירות! הטעם הנפלא של השחרור!"

"אלו מילים ש..."

"רגע, רגע! ברצוני, בטרם תגיב, לצטט באוזניך את דבריו של הוגה דעות, בן הדור הקודם. אולי דבריו יבהירו מעט את כוונתנו":

"רצונו של האלוקים בבני חורין. מטרתו סמויה מן העין – זאת כדי לברור את בני החורין מן העבדים... אלוקים ברצותו להבחין בין הנשמות, לא זו בלבד שאינו מנעים, אלא מכאיב. אין לו ברירה, כביכול: הוא חייב לנסות את האדם. לא זו בלבד שעליו להסתיר את מלכותו, אלא ליצור גם מקום לטעות בעניין זה, עד שיבצר מן האדם לראותה, כדי שיוכל להאמין באלוקים באמת. רוצה לומר – להאמין בו דרך חירות" (פרנץ רוזנצוויג – "כוכב הגאולה").

"הבנת קו מחשבה זה? אם חונכת, דרך משל, לדבר אמת. אם תכונה זו מקובלת עליך, מתי שעת המבחן שלך? כשכולם מסביבך משקרים, ואף משקרים אותך. ואם אינך מתפתה להיות כמותם, תחוש במתחולל בנשמתך. תרגיש כיצד היא משתחררת מן הכפיפות למציאות הסובבת. כיצד, למרות הכל, היא פועלת אך ורק בהתאם להכרותיה. זוהי החירות האמיתית על פי המקרא".

"סליחה. וכי אברהם היה בן חורין באותה שעה? אברהם, שידע שהאלוקים הוא הדובר אליו. כלום היתה לו הברירה וחופש הבחירה לא להישמע לצוו הברור, ולא להקריב את בנו? הלא הוא הכיר באלוקים, ידע את יכולתו! כיצד יכול היה לסרב?! היכן היא החירות?"

"לא ידידי" – "מעיר" רבי יוסף אלבו (מחבר ספר "העיקרים", פילוסוף יהודי מימי הביניים) – "אברהם לא היה מוכרח, סתם כך, לשמוע בקול האלוקים. כלומר, חייב היה לבצע באופן מעשי את הצו הנורא, אך לא מתוך ציות עיוור. זכות השאלה: "למה?" נותרה לו.

זכור נא, שבאותן שעות קשות, כשעלה אברהם בלווית בנו להר המוריה, חרב עליו, תיאורטית, עולמו הרוחני. היתה זו הסתרת מלכותו של האלוקים בצורה החריפה ביותר. המעשה, שנדרש ממנו לעשות על ידי האלוקים, סתר, לכאורה, את כל ערכי המוסר אותם גיבש לעצמו, דווקא מתוך הכרת האלוקים ומתוך התגלויות האלוקים אליו.

מותר היה לו לאברהם, בדרך להר, לשאול ולהקשות: "מדוע?" רשאי היה – עוד לפני שיחליט אם ישכים בבוקר אם לא – להציג את השאלה הנוקבת, הזועקת מאליה, כיצד מתיישבים הדברים? כיצד תיתכן בכלל הקרבת אדם על ידיו. הוא, אשר בשם האלוקים לחם מלחמת חורמה נגד תועבה אלילית זו. במיוחד, היתה לו הזכות לסרב לצו האלוקים, כי בידו – הצו הנגדי, הסותר. זו הבשורה האומרת: "כי ביצחק יקרא לך זרע".

אבל – ידידי השואל – אברהם לא שאל. אברהם השכים קום, יצא למסע שלושת ימים עד ההר – ושתק. איש לא הכריח אותו לשתוק, לכלוא את השאלה המתפרצת מאליה – אף לא צו אלוקים עצמו. אברהם בחר בדרך זו בחירות מוחלטת. בבחירתו החופשית בלבד – החליט לא להבין. ואי הבנת הסתירה הנוראה ברגע זה – תאמה בהחלט את תפישתו בדבר מהות האלוקים, הבורא הכל יכול.

קראתי פעם את דבריו של אלברט אינשטיין, האומר ש"מתגלה בטבע תבונה כה עליונה, עד שכל משמעות, שבני אדם מייחסים למחשבותיהם, אינה אלא אפסית בהחלט לגביה. הרגשה זו היא הקו המנחה של חיי המלומד ומאמציו..."

אכן, דברים אלו הם שביב קלוש מרוח הידיעה והאמונה של אברהם, שברגע העקידה עמדה במבחנה העליון. עמדה במבחן, עד כדי מיצויה המלא. מבחן, שזיכה את אברהם בשחרור מלא כאדם בעל הכרה, היודע שהסתירה היא רק לעיני האדם. אך במלכות האלוקים, מעבר למציאות הנגלית לעינינו, שוררת ההרמוניה בין הניגודים, לכאורה".

"כן" – "הוסיף" בסיום "השיחה" רבי עובדיה ספורנו (פרשן דגול בן המאה ה-15) – "בזה ידמה יותר לבוראו, שהוא טוב לעולם, כי אמנם הכוונה במציאות האדם היתה, שידמה לבוראו כפי האפשר".

זהו. טוב כבוראו. כלומר בן חורין – במידת האפשר – כבוראו.

כך ירד אברהם מן ההר: אברהם חדש.

8/11/2008

אוהבים את האתר? עזרו לנו ליצור עוד מאמרים וסרטונים.
aish.co.il קיים אך ורק בזכות התמיכה שלכם.

למאמר זה התפרסמו: 4 תגובות ב-3 דיונים

(3) הרב - רנה - יצחק הכהן, 27/10/2015 21:31

מהי עקידת יצחק ? ספר בראשית פרשת וירא !

שלום ! כדי להבין את עקידת יצחק, יש להבין את הסמלים במחשבת הבריאה. ביחזקאל פרק מה - "כד- וּמִנְחָה, אֵיפָה לַפָּר וְאֵיפָה לָאַיִל--יַעֲשֶׂה; וְשֶׁמֶן, הִין לָאֵיפָה. אומר רשי- לא מבין התורה במדבר פרק כח- כתוב 1/10 האיפה לכבש = עולם הנפש = עומר לגולגולת גם בהלכות סוטה= עולמות הרגלים והמין שאליו נפלנו במבול מעולם הרוח, 2/10 האיפה לאיל = עולם הרוח = עולמות הגוף - 3/10 האיפה לעגל ולעגלה= עולם הדעת הנושק לעולם הנשמה. כלומר נשמת אדם וחוה מחולק ל- 10 עולמות, כפי שבנה שלמה המלך את כלי המקדש 10 כלים מכל פריט. בברית בין הביתרים בראשית טו - ט- וַיֹּאמֶר אֵלָיו, קְחָה לִי עֶגְלָה מְשֻׁלֶּשֶׁת, וְעֵז מְשֻׁלֶּשֶׁת, וְאַיִל מְשֻׁלָּשׁ; וְתֹר, וְגוֹזָל(ראה לעיל). עז= גם ע"ז = תיקון עולמות המין של האשה בעולמות הנפש, ברית זה מציין את תיקון נשמת אדם וחוה, בעולמות הרגלים, המין והגוף עד לצוואר. מלכות הצוואר= עגלה- והממונה על עולם זה הוא המשיח. ראה צוואת משה לשבט בנימין ומכאן ניתן להבין את משיחת שאול המלך למלך. דוד ושאול הם אותה נשמה, ולכן אומר ה' לשמואל, לך לבית ישי עם עגלה לשלמים וכו'. בפרשת וירא פס' ו- וַיְמַהֵר אַבְרָהָם הָאֹהֱלָה, אֶל-שָׂרָה; וַיֹּאמֶר, מַהֲרִי שְׁלֹשׁ סְאִים קֶמַח סֹלֶת--לוּשִׁי, וַעֲשִׂי עֻגוֹת. ז- וְאֶל-הַבָּקָר, רָץ אַבְרָהָם; וַיִּקַּח בֶּן-בָּקָר רַךְ וָטוֹב, וַיִּתֵּן אֶל-הַנַּעַר, וַיְמַהֵר, לַעֲשׂוֹת אֹתוֹ. ח - וַיִּקַּח חֶמְאָה וְחָלָב, וּבֶן-הַבָּקָר אֲשֶׁר עָשָׂה, וַיִּתֵּן, לִפְנֵיהֶם; וְהוּא-עֹמֵד עֲלֵיהֶם תַּחַת הָעֵץ, וַיֹּאכֵלוּ. 3 סאים= איפה. בן בקר= עגל= צד שמאל של עולם הדעת בעולם הצואר. חלב וחמאה= צד ימין של עולם הדעת. המציין את עולם הכהנים. העץ מציין את עולם הצומח= עולם הרוח= עולם הגוף. כלומר חיזיון זה מראה לנו את העולמות של יצחק אבינו. ומכאן בבין הביתרים אנו רואים את עולמות הנפש והרוח שאברהם צריך לתקן. חיבור עולמות אלה של אברהם ויצחק יעשה בעקידה. האיל בעקידה מוריד את נשמת יצחק אבינו להיות ממונה על עולמות הרוח במשותף עם אברהם אבינו, עשיו עם אביו יצחק בעולם הרוח. ואת המשך עולם הדעת של יצחק יעשה יעקב אבינו. מכאן אנו למדים את חיבור עולמות נשמת אדם וחוה. עד לעולמות הנשמה וכולל. שאותו יעשה יעקב. ככתוב ויקומו וילכו יחדיו מציין את חבור העולמות.

(2) אבי, 18/10/2013 08:32

"אמונה עיוורת"

האלוקים רצה ליבדוק אם אברהם אבינו גיבש כבר דעה משל עצמו או שהוא מאמין"אמונה -עיוורת בשם יתברך ולכן כאשר היה מוכן להקריב את בנו יחידו ניגלה המלאך לאברהם אבינו ולא האלוקים כאשר אומר המלאך לאברהם אבינו לבל יפגע בנער ! מכאן אנו למדים שדווקא אלוקים מאוכזב מאברהם אבינו היות והוא מאמין "אמונה עיוורת בשםיתברך ללא שיעקול דעת אשר ירתיע אותו מלהקריב את בנו ! לסיכום השם יתברך מבין כי עדיין האדם לא גיבש שיקול דעת משלעצמו בבחינת ראה קדש!

(1) יואל, 10/10/2012 00:01

אלוהים ציווה ושלח את אברהם ומנגד מלאך אלוהים עצר בעדו, מדוע ?

אלוהים ציווה ושלח את אברהם ומנגד מלאך אלוהים עצר בעדו, מדוע ? לא ברור, הילד יצחק כן מדבר אתו ומציב בפניו דילמה קשה ואברהם בכל זאת נוהג כנגד ההיגיון. יצחק נימול בלידתו ויתברך "שמע ה´ תחינתי, ה´ תפילתי יקח" וימלא ה´ יתברך כל משאלות ליבנו לטובה לעובדך באמת ובשמחה. אברהם היה צריך לסרב ולסכן את חייב במקום חיי בנו ואולי היה מקבל ברכה מהאלוקים בכבודו ולא משליחו המלאך ונוסיף ונאמר, רק בגלל שה' ניסה את אברהם היה אפשר להבין שחיי בנו ממשיך דרכו אשר נשמת אלוהים באפו . נכון היה אילו נהג אחרת. מבחן קשה יותר הוא להציב את חייך על כף המאזניים, ואברהם לא עמד בזה. הפירוש כבוד הרב מזווית האלוקים נכונה וברורה, אך מצד אברהם לא משכנעת במחילה, מכבודך יואל

אנונימי, 31/10/2012 10:35

תגובה לתגובה

המבחן לא היה על הומניזם אלא על האמונה, ואם אברהם היה מסרב והיה "מקריב" את עצמו במקום בנו היה מתברר שאלוקיו הוא הומניזם - אלוקים בגודל שאדם יכול להכיל דהיינו שגודל אלוקיו כגודל האדם ולא מעבר לו. עקידת יצחק היא הצהרה שאלוקים הוא מעל האדם ואין ביכולתינו להכיל אותו.

 

תגובה למאמר:

  • כתובת האימייל לא תוצג.


  • 2000
שלח תגובה
stub