כל פעם שאני עומדת לפני פרשת משפטים אני תוהה לעצמי היכן החוקים והמשפטים פוגשים אותי, מרגישה כמו שמי שעושה עבירת תנועה והחוק מסמן לה בסימן קריאה לעצור.

מה משמעות הירידה לפרטים קטנים אחרי חוויה כל כך מכוננת של מתן תורה?

מהו סוד החיים?

ומה הקשר לצמיחה שהיא עדות לחיים?

ועל פי מה עלינו לשפוט?

ד"ר מוטי גולן, מרצה לעניני יהדות ואקטואליה, כתב לקראת שבת משפטים:

"פרשת משפטים שבאה מיד לאחר 'מעמד הר סיני' אוצרת בתוכה 53 מצוות, כשחלק מהן עוסק בשכבת האוכלוסין החלשה והנחשלת שזקוקה יותר מכל לסעד, חיזוק ותמיכה. ובכל זאת, מה ראתה התורה לפתוח את הפרשה דווקא בענייני עזרה לחלש ולא להמשיך את ענייני האמונה כפי שבאו לידי ביטוי בעשרת הדיברות?

תשובות רבות נתנו על כך. הרב יניב כהן, ראש אולפנית ישורון בפ"ת אומר: "בכך, התורה מגלה לנו את סוד החיים. אי אפשר לחיות חיים אמיתיים בסיסמאות, באמירות וכיו"ב. חייבים להוריד את האידיאלים הגדולים לפרטי החיים. הרעיונות גם אם הם גדולים מקבלים משמעות רק כשהם מחוברים לחיי המעשה. התורה האלוהית הגדולה חיה דרך הפרטים הקטנים". זאת ועוד. באם נעיין במגוון מצוות הפרשה, נבחין שהתורה מדגישה את ענייני החסד והעזרה לנצרך ובמיוחד ל"קבוצת החלישות והנחשלות" שהם: היתומים, האלמנות והגרים. למשל: אסור לענות יתומים ואלמנות, אסור להונות גרים, ישנה מצוות עשה של נתינת הלוואה לעניים ועוד. גם מצוות הבאת בכורים נכללת בפרשה שלנו - "ראשית בכורי אדמתך תביא.." כשביסוד המצווה עומד עקרון הכרת התודה לה' וכאנטיתזה לכפיות טובה.

בואו ניכנס ל"סופרמרקט" עולם המצוות, בואו נלמד ונפנים זאת. בואו ונראה את הקבוצות הנחשלות והחלשות ונדאג להם. נעזור. נתמוך. נושיט יד ונעודד. כמאמרם של חז"ל: "שלושה סימנים יש באומה זו, והם גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים". ועל זה הוסיף רבא, מגדולי אמוראי בבל: "ומי שיש לו שלוש מידות אלה, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו".

ומה הקשר לצמיחה?

אז קראתי את המשפט הזה לאחרונה ואהבתי.

"צמיחה היא העדות היחידה לחיים. אל תשפוט את היום שעבר על פי היבול שאספת, אלא על פי הזרעים שזרעת“.(ג'ון הנרי ניומן)

כמה חשוב שלא נשפוט את עצמנו על האסיף בכל יום. לא שזה לא חשוב אבל יש משהו בזרעים   שמהווה צמיחה ועתיד.

שנזכה לזרוע הרבה זרעים בבחינת מעשים טובים הן לכל מי שזקוק והן בכלל. 

 http://www.orryta.co.iמתוך:בלוג לקראת שבת באתר