ממשיכים. ממכת דם – פרשת השבוע עוברת היום אל מכת צפרדעים. הורים רבים ישמעו השבוע מילדי הגנים את הסיפור המפורסם על המכה הזו: בהתחלה הייתה רק צפרדע אחת, אבל המצרים היו מכים אותה, וכך היא הפכה לצפרדעים רבות. כל פעם שהיכו באחת – היא התרבתה. הרב יעקב ישראל קנייבסקי (המכונה "הסטייפלר") שואל בספרו "ברכת פרץ" למה המשיכו המצרים להכות את הצפרדעים. הרי הם היו צריכים לקלוט להבין שכך הם רק מרבים את מספר הצפרדעים במצרים. הוא עונה ומסביר שכזו היא מידת הכעס – אנשים ממשיכים לכעוס, וחמתם בוערת, והם מנסים להתנקם, אבל זה רק מוסיף רוע ומרמור בעולם, וכן הלאה וחוזר חלילה. 
"כך הוא בכל מקום שכועסים", הוא כותב, "כי אם ישמעו חרפתם – ולא ישיבו, אז ישתקע (יישקע) הדבר לאט לאט. אבל כשמגיבים למי שכנגדו – הרי הוא מוסיף להשיב לעומתו כהנה וכהנה". הוא מוסיף ומסביר שמידת הכעס מנסה לשכנע אותנו להשיב מנה אחת אפיים, אבל אם נחשוב על כך לרגע בשיקול דעת, הרי שטוב ויפה לעבור בשתיקה על העניין, עד יעבור זעם. ראית צפרדע? ראית מריבה? נסה להתאפק ולא להתעסק איתה, כדי לא להגדיל את הסיפור.

(ציור: יואל וקסברגר - "מלכות וקסברגר")

מתוך דף הפייסבוק: https://www.facebook.com/SivanRahavNews/