זה מתחרז ומזכיר רוצח מסוכן
אבל זו רק אחת ממלאכות המשכן
א אורג
מחצית השקל משקלה
כמו הנזם שנתן אליעזר לכלה
ב בקע
מילה נרדפת לקודקוד
אותה צריך לפקוד
ג גלגלת
מבני השפחות
ולעבודת המשכן הוא לא חשוב פחות
ד דן
נשאר המון
ממה שהביאו ההמון
ה הותר
אות
לתפוס את היריעות
ו
וו
עטרה
סימן לכתר תורה
ז זר
האם תדע אחת ולתמיד
מהו השם השני של הצמיד
ח חח
הנשים עשו על העיזים
מבלי שאת הנוצה גוזזים
ט טוו
שימש את יריעות המשכן ואת קלעי החצר
ונמצא במחנה כשאויב בא להצר
י יתד
בכניסה לחצר, משמאל ומימין
יש חלק בגוף המופיע בברכת בנימין
כ כתף
יש לו פנים
ומחולק לכהנים
ל לחם הפנים
חמש יריעות תפורות
ארבעים דף עם שורות
מ מחברת
מה שחסר הם חיכו לראות
ולכן נחסר מהם אות
נ נשיאים
למזבח הוא אחד הכלים
ובים על הגלים
ס סירה
כך מכונה מזבח החיצון
על שם הקרבן שעולה לרצון
ע עולה
תשעה כאלו היו במנורה, ליופי
וגם במטה אהרן, שלא יטילו בו דופי
פ פרח
שם זהב על הקרשים
המתין וחיכה, אולי לאנשים
צ ציפה
על הציץ כתוב אותם
פיתוחי חותם
ק קודש
במעיל צריך להיות
וכמוהו נרבה זכויות
ר רימון
שלוש אבנים
בחושן ובאפוד נתונים
ש שוהם
מין חיה
לצורך המשכן היתה
ת תחש

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.