חגורה
על הכתונות היא סגורה
א אפוד
כך האגודל נקרא
בלשון המקרא
ב בוהן
לא ליפול משם, צריך להיזהר
בפרשה הוא מזהב - זוהר
ג גג
צריך לתת על האוזן והבוהן
שיהיו ראויים לכהן
ד דם
רבע מזה היו מוזגין
שיעור של שלושת לוגין
ה הין
בזאת המילה
הפרשה מתחילה
ו ואתה
צלול
שלא יהיה עם שמרים בלול
ז זך
היה רבוע
ואל האפוד קבוע
ח חשן
שורה של שלש אבנים
על החושן נתונים
ט טור
אחד מהאבנים
של בנימין אחרון הבנים
י יהלום
את הזיתים הוא דש
רמוז שם בית המקדש
כ כתית
אם את המשל אתה הופך
תקבל את האבן שמתחת לנופך
ל לשם
מתוך הַשְּׁמוֹנָה
אותו עם כולם התורה לא מונה
מ מכנסיים
צריך לזה שמן מעולה
שתמיד הוא יעלה
נ נר תמיד
את שלושים הלחמים
בתוכו היו שמים
ס סל
כמות הסולת למנחה
שמביאים עם התמיד בבוקר ובמנחה
ע עשרון
שמים למעיל בשולים
גן מפורסם בירושלים
פ פעמון
אחד משמונה הבגדים
ואינו עשוי מבדים
צ ציץ
על המזבח שמים
עשן של סמים
ק קטורת
משבעת המינים
על המעיל נותנים
ר רימון
את זה נשא אהרון
על שתי כתפיו לזיכרון
ש שרשרות
סוג של "שעשועונים"
לאורך ולרוחב עונים
ת תשבץ

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.