את רעהו פצע
עם יד קמוצה
א אגרוף
זה נשמע כמו דליקה
אבל באמת זו בהמה, דקה או גסה
ב בעירה
אסור לבשל עמו
את חלב אמו
ג גדי
לא יוצא מהעין, זה משהו אחר
ואותו אל תאחר
ד דמעך
בין אנשים היתה מריבה
ואשה כזו היתה בסביבה
ה הרה
הפרשה מתחילה עם ו' החיבור
שנאמרה בסיני על פי הדיבור
ו ואלה
הבוקר האיר
ברור ונהיר
ז זרחה השמש
אם הוא גונב ומוכר בקר
הוא משלם מאוד יקר
ח חמישה
הכלב מקבל כשכר
כיון שאת פיו סכר
ט טרפה
היה שופט גיבור
ואם איש יעשה לבור
י יפתח
סוג של נגע
אם באש תיגע
כ כויה
ה' רצה למשה לתת
ולא היה צריך לסתת
ל לוחות
שם של נביא
ולארץ אתכם יביא
מ מלאכי
בהלואה אל תשים עליו
שלא תעבור על לאו
נ נשך
כתוב שם מבראשית ועד מתן תורה
ומצוות שניתנו במרה
ס ספר
שש שנים
ממנו נהנים
ע עבד
מכה עם דם
שקיבל האדם
פ פדה
את הירדן היא לא עברה
ועל האויבים היא גברה
צ צרעה
מהמיטה התעוררה
החיטה והשעורה
ק קמה
בתחילת הפרשה עם זה האדם צועד
ובסוף הפרשה הוא מועד
ר רגל
אם את זה הוא לוקח
לא ישאר פיקח
ש שוחד
שור שרעה
ובדרך טעה
ת תועה

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.