הדברה הראשונה
ששמענו מהשכינה
א אנכי ה'
יהודה ודוד שאלו על זה 'מה'
ומי ששונא את זה הוא ברשימה
ב בצע
סוג של אבנים
שבמזבח לא בונים
ג גזית
העם ביקש ממשה
שכשזה מה' זה קשה
ד דבר
הוא העלה עשן
כמו כבשן
ה הר סיני
הוא שמח מצד אחד
אבל גם בשרו נעשה חד
ו ויחד
עשו במזיד
והתבשלו כנזיד
ז זדו
כך נקרא בפרשה
האבא של האישה
ח חותן
מן, תורה ובאר
על מילה אחת רש"י מבאר
ט טובה
מי שיגע בהר
בעונש הזה הוא מוזהר
י ירה יירה
כך ה' את ישראל נשא
ומלאך ה' מאחוריהם נסע
כ כנפי נשרים
בהכנסת ספר תורה
הוא מפיץ הרבה אורה
ל לפידים
אסור בשבת
גם הבן וגם הבת
מ מלאכה
לקחת עזרה אתה מוכרח
אחרת אתה לא תפרח
נ נבול תבול
שבוע הבא מדובר על שור
והשבוע מי שילך לא במישור
ס סקול יסקל
משה מפנה לבני ישראל עורף
ומגיע אל מקום מצוי בחורף
ע ערפל
זה פסול
כי זה פסול
פ פסל
הגיעה עם שני הבנים
לראות את משה פנים אל פנים
צ ציפורה
ראו את זה כל העם
וזה קרה רק הפעם
ק קולות
למטה תגיע
תזהיר ותודיע
ר רד
קיבלו במרה
ובדברות נאמרה
ש שבת
מקבלים את זה מֵהַצַּלָּם
ואסור לעשות מכל דבר שבעולם
ת תמונה

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.