בתיה את ידה שלחה
ויש אומרים את השפחה
א אמתה
המילדות עמדו בגזירה החמורה
ואת זה קיבלו בתמורה
ב בתים
בנו של משה הוא היה
והוא נולד בארץ נכריה
ג גרשם
שאב מים
מוזכר רצוף פעמיים
ד דלה
איזו מלה כתובה בפרשתנו כאן
במקום המלה כאן
ה הלום
המלאך שאל את שרה בדרך דרש
ויתרו שאל את הבנות במפורש
ו ואיו
משה את זה מחזיק
ואותו לא יזיק
ז זנב
נקרא כך בגלל המילה
אפילו שאין לו כלה
ח חתן
מאיזו מלה נדע
שהתמלא הבית אורה בלידה
ט טוב
שם הולך האדם
והשבוע היה שם דם
י יבשה
עולה ראשון לתורה
וליתרו זו שררה
כ כהן
התורה את אהרן מכנה
לפני שקיבל כהונה
ל לוי
בפרשה זו שאלה
ובחומש ויקרא זה פעולה
מ מזה
לא אוהבים
רבים
נ ניצים
הוא לא נאכל
ולהתקרב לשם משה לא יכל
ס סנה
נערה
צעירה
ע עלמה
ה' שׂם
ולפעמים חסם
פ פה
שם של עיר, תעשה צורה
בו השתמשה ציפורה
צ צור
בפרשת 'שלח' עשה זאת צלפחד
בפרשתנו כל אחד ואחד
ק קושש
אחת מערי המסכנות
שישראל היו צריכים לבנות
ר רעמסס
פרשה מבולבלת
שכר היא מקבלת
ש שפרה
מלה -
במשמעות של מילה
ת תכרות

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.