אותם יוסף שלח
חצי מפרשת וישלח
א אתונות
באדום הוא מלך
ולמצרים+ הוא הלך
ב בלע
גוף האדם
שעשוי מבשר ודם
ג גויה
ב"שכם" היא יצאנית
ובפרשה מכונה כנענית
ד דינה
מהי השאלה
כשיוסף לאחים נגלה
ה העוד אבי חי
יעקב נשאר לבדו 'ויאבק איש עמו'
כך גם בנימין נשאר לבדו לאמו
ו ויותר
אבא של סרד
ולמצרים הוא יֵרֵד
ז זבולון
בנימין קיבל חמש
וללבוש הוא משמש
ח חליפות
יעקב על יוסף חשב
אבל בסוף הוא שב
ט טרוף
נולדה בין החומות
ובמצרים היתה אחת החכמות
י יוכבד
את הבכור חייבים אצלם לפדות
ובמצרים נשארו להם השדות
כ כהנים
מה שהמן הצליח במגילה
יוסף לא הצליח ואז גילה
ל להתאפק
שולט על האומה
ומשתמש בדוגמה
מ מושל
ליעקב היא קשורה
מוזכר פעמיים באותה שורה
נ נפשו
שתהיה בריאה
אחות של בריעה
שׂ שרח
בזה נושאים נוסעים
ומזכיר עוד נושאים
ע עגלות
נכד ליעקב כשלמצרים בא
כבר היה אבא
פ פרץ
יוסף נפל בחלק הזה של בנימין
על בתי המקדשות שיהיו שוממין
צ צואריו
בהתחלה ובסוף זה קר
עוד חמש שנים לא יעשה זאת האיכר
ק קציר
ב"שמות" אחת הערים שבנו
ובפרשה בני יעקב לשם פנו
ר רעמסס
אח של ימואל
והמלך הראשון בישראל
ש שאול
ליששכר הבכור
ובתפוח עושה חור
ת תולע

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.