את הפה פתחה
ובדורון נשלחה
א אתון
זה השם
שנתנה האם
ב בן אוני
דבר קשה
בפרשה נשה
ג גיד
בגלל האחות
נהרגו מאות - לפחות
ד דינה
כשהוא עלה
המלאך הוצרך לומר שירה
ה השחר
כשיעקב לחלק את המחנות רצה
עשה כמו שאנחנו עושים למצה
ו ויחץ
היה אלוף
עשה חרוזים בחילוף
ז זרח
בתחילת הפרשה הוא היה במנין
באמצע הוא מנסה לסדר את הענין
ח חמור
ההיפך מ'גילה'
מתחת לאלה
ט טמן
ליד המעבר המפורסם
המלאך את יעקב חסם
י יבוק
לשון נפה
וחלק מהמפה
כ כברת
השלישי
שהרג ביום השלישי
ל לוי
כינוי לכתובה
בפרשתנו כתובה
מ מוהר
התורה מכנה
מה שעשו לדינה
נ נבלה
אחד הרגלים
בפרשה מגלים
ס סוכות
קבוצת גמלים או פרים
הם חלק מאחד האתרים
ע עדר
יעקב קרא למקום שם
כשראה את השם
פ פניאל
ללכת מתקשה
בגלל גיד הנשה
צ צולע
יעקב קנה את החלקה שישן
במטבע ישן
ק קשיטה
בחומש שמות יש לו רק בנות
בפרשה ארבע בנים שלו אפשר למנות
ר רעואל
אחת הבהמות
מוזכר בפרשה בשתי שמות
ש שור
יש לו זקן
ומוזכר בפרשה הקודמת וכאן
ת תיש

בימים אלה יצא לאור ספר "נפלאות מתורתך" בהוצאת יפה-נוף פלדהיים, שבו יש את כל החידונים על כל התורה כולה, מאת הרב יהושע שקדי.