כולנו רוצים להיות ענווים. אף אחד לא אוהב בני אדם שחצנים ויהירים, אך מצד שני בלב מקננת התחושה שענווה מעידה על חוסר ביטחון עצמי. לכן חשוב מאד להגדיר מהי הענווה האמתית, ואת הדרכים להגיע אליה.

ספר המוסר היהודי הקלאסי, "חובות הלבבות" מבהיר, כי ענוה היא היכולת לראות את המציאות. העניו מכיר בכך, שהיצר הרע הוא מלכודת שמסיחה אותנו מהמציאות. לכן מזדהה העניו עם הנשמה, החלק הא-לוהי שבו. זוהי המציאות היחידה. תפישת מציאות זו ממילא גורמת לאדם לחדול מלהתנשא על אחרים, שכן הוא רואה גם בהם את הנשמה הא-לוהית ששוכנת בם, ומצד שני אין הדבר פוגם בביטחונו העצמי, להיפך, העניו האמיתי מודע לעצמו, הוא מכיר ביכולות שלו והוא אפילו גאה בהם, אך הוא אינו מרגיש שהוא טוב יותר מאחרים בגלל מעלותיו. הוא מבין שיש לו אחריות ומחויבות להשתמש בכלים שניתנו לו על מנת להגשים את עצמו.

כיצד משיגים ראיה בהירה זו? "חובות הלבבות" מציע שבעה צעדים.

1: שאלו את עצמכם: איזה חלק בי מגדיר את מי שאני? האם אני הוא גופי? האם "אני" הוא ידיי? האם "אני" הוא ליבי? אם ידיו של אדם היו נכרתות חלילה, האם אישיותו הבסיסית תשתנה? מובן שלא. אם לבו של אדם אחר יושתל בו, האם הוא יהפוך להיות אותו אדם תורם? כמובן שלא. ה"אני" האמיתי שלכם אינו גופכם. הוא נשמתכם.

2: קחו את זהותכם כנשמה צעד אחד הלאה. נוצרתם בצלם א-לוהים. הבינו: מהות נשמתכם קשורה לא-לוהים, בורא העולם, כל הזמן.

3: מכיוון שנשמתכם היא "חלק" מא-לוהים עצמו, היא תמיד שואפת לגדולה רוחנית. אם אתם מדוכאים, עייפים וכו', זהו הגוף שלכם שמדבר. זה לא האני האמיתי שלכם. לאן בסופו של דבר מכוונים פני גופכם? לעפר, לכליון. לעומת זאת, נשמתכם היא חלק מא-לוהים. השתמשו בהבנה זו כדי להמריץ את גופכם. אל תזדהו עם העייפות. הזדהו עם "נועדתי לגדולות".

4: הכירו בכך, שכל אימת שאתם מעדיפים את הגוף על פני הנשמה, אתם בנסיגה. איך אתם מרגישים כשאתם אוכלים יותר מדי, ישנים יותר מדי, או יוצאים מכליכם? אתם נגעלים מעצמכם! איך אתם מרגישים כשאתם מזדהים עם הנשמה? אתם חשים התעלות. "עשיתי את הדבר הנכון! עבדתי קשה. הייתי אחראי/ת". הזדהו עם הא-לוהי והעולם כולו יהיה שלכם.

5: העריכו את ההבדל האיכותי בין גוף לנשמה. הגוף הוא טיפה קטנטנה בים האנושות. לא תוכלו להפריד בין גופכם לבין זה של שבעת מיליארדי בני האדם שחיים בעולם. מעבר לזה, האנושות היא רק טיפה קטנטנה בים היצורים ששוכנים על פני כדור הארץ. וכדור הארץ עצמו הוא טיפה קטנטנה בתוך מערכת השמש. ומערכת השמש היא רק טיפה קטנטנה בתוך היקום. הגוף אם כך, אינו אלא כקליפת השום.

בניגוד לכך, הנשמה היא "חלק" מא-לוהים, שמקיף את היקום כולו, ולמעלה מזה. לכן, אם יש בכם חלק א-לוהי, אתם חלק מהכול. אם הבחירה היא בין גוף לנשמה, עם מה עדיף יותר להזדהות?

6: הכירו בהבדל שבין המגבלות שלכם כגוף זמני ובר חלוף, לבין טבעה הנצחי של נשמתכם. כיצורים גופניים, הזמן מגביל אותנו. חיי אדם נמשכים מרגע לרגע. חיי אדם אינם אלא אפס קצה של ההיסטוריה האנושית, וההיסטוריה האנושית היא כאין וכאפס לעומת גילו של היקום. אך בורא עולם אינו מוגבל בזמן. למעשה, הוא יצר את הזמן. נשמתכם, החלק הא-לוהי שבכם, מחוברת לנצח.

7: ההישג הגדול ביותר שתוכלו להשיג בחייכם הוא הזדהות עם נשמתכם. הטעות הגדולה ביותר שתוכלו לעשות, היא להזדהות עם הגוף הפיזי, שעתיד ליהפך לעפר.

עשו את הבחירה הנכונה, הבחירה המודעת. אל תלכו לאיבוד בשקית חטיפים.

ראו את עצמכם כפי מה שאתם באמת, וכן את הסובבים אתכם. אתם מוקפים בנשמות, אין אחד שערכו יותר מכם, וכן אתם אינכם שווים יותר מאף אחד אחר, כולם מחוברים יחד לנצחיות אינסופית. הענווה אינה אמורה להמעיט בערך עצמי, אלא להכיר את מי שאני באמת.

היהיר והשחצן, תלוי באחרים ובדעה שלהם עליו, איך הם מסתכלים עליו/ במעמדו הכלכלי/ ביופיו חיצוני, אדם כזה חי חיים עצובים מאוד, בטחון עצמי רחוק ממנו כמזרח ממערב. דווקא העניו שמכיר את עצמו, מזדהה עם נשמתו, הוא זה שיש לו בטחון עצמי גבוה!