בפרשת השבוע (שמות) מסופר על משה שנאלץ לברוח ממצרים לאחר שהרג מצרי שהכה עברי, ואיך לאחר זמן רב הוא נבחר להיות מושיעם של בני ישראל ולהוציאם מעבדות לחירות. המינוי שלו היה במעמד הסנה הבוער, בזמן שמשה היה רועה את צאן חותנו.

 

בדיוק בשבוע שבו ישראל החליטה שהיא הולכת לבחירות, אנחנו חוגגים בפרשה זו את מינויו של מי שהיה המנהיג הגדול ביותר שידע עם ישראל.

 

ספר הזוהר בפרשה מזכיר לנו ולנבחרי עמינו מה מאפיין את משה, מה נדרש ממנהיג ולמה דווקא מצוין שהיה רועה צאן.

 

בספר הזוהר נכתב "מה הרועה מנהיג את הצאן, ומוליכם למרעה טוב למרעה שמן, במקום נחלי מים, מישר הליכתן בצדק ובמשפט" . כלומר מנהיג טוב צריך להוביל את העם למקום טוב יותר, למקום של שפע, לשגשוג ולדאוג להוביל את העם לשם תוך שמירת הצדק והחוק בעם.

 

עוד נכתב "הרועה את הצאן, כשהצאן יולדת הרועה נוטל אותם טלאים בחיקו כדי שלא ילאו ויגעו, ומוליכם אחרי אמותם ומרחם עליהם, כך המנהיג לישראל צריך להנהילם ברחמים ולא באכזריות". כלומר מנהיג טוב צריך להיות רחמן ולרחם על העם, לראות בקשיי כל חלקי העם ולדאוג כמה שיותר לרווחתם.

 

עוד נכתב "מה הרועה את הצאן כשהוא רועה טוב מציל את הצאן מן הזאבים ומן האריות, כך המנהיג לישראל אם הוא טוב מצילן מן העכו"ם". כלומר מנהיג טוב צריך לשמור על בטחון העם ולהגן עליהם מכל האויבים מבחוץ הרוצים להזיק לו.

 

עוד נכתב "שהיה רועה את הצאן, לכשבים כפי הראוי להם, והנקבות כפי הראוי להן". כלומר מנהיג טוב צריך להנהיג לכל אחד בעם כפי הראוי לו. כלומר להתאים את אופי ההנהגה ושירותי המדינה לכמה שיותר חתכי אוכלוסייה ולא לקבוע דרך אחת לכולם.

 

עוד נכתב "אלא משה לא היה רועה את צאנו, כדי שלא יאמרו בשביל שהיה צאנו עמו היה רועה אותן בטוב, ולכן כתיב את צאן יתרו חותנו ולא את שלו." כלומר מנהיג טוב, צריך להיות טוב עם כולם, גם עם כאלה שיש לו מכנה משותף נמוך אתם, גם עם כאלה שלא הצביעו לו וגם עם כאלה שלא כמוהו ולא חושבים כמוהו וגם אם זה לא משרת את האינטרסים האישיים שלו.

 

אנחנו מקבלים פה תזכורת לנבחרי הציבור מה נדרש ממנהיג, רגע לפני שרצים לבחירות.

 

למעשה כל אחד מאתנו מנהיג.

 

אם זה בהנהגת העובדים שלנו, הלקוחות שלנו, הספקים שלנו, הילדים שלנו והבית שלנו. כלומר התכונות האלה נדרשות מכל אחד מאתנו. אז כל מי שהסכים עם המשפט הקודם לגבי נבחרי הציבור, צריך לקבל על עצמו קודם להיות מנהיג.

 

כולנו בלי יוצא מן הכלל, גם מנהיגים את עצמינו. על מנת להנהיג את עצמינו בצורה טובה עלינו לשאוף להוביל את עצמינו למקום טוב יותר תמיד, לשמור על הצדק והחוק, לרחם על עצמינו ולא להתאכזר לעצמינו בביקורת עצמית בלתי פוסקת, אוכל מזיק והרגלים מזיקים, לשמור על עצמינו מכל מי שמנסה להזיק לנו, ולהכיר את עצמינו טוב כדי לדעת מה מתאים לנו ומתי ומה לא מתאים לנו.

 

אז אם קודם כל נלמד להנהיג את עצמינו, ואז ננהיג את הסביבה שלנו בהתאם אולי נזכה להנהגה פוליטית שיותר קרובה למידת משה רבינו.